ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

tel./fax : 0-61 285-15-35