Proszę wybrać niżej podany link:

 

 Logo Aktywny Samorząd   Aktywny samorząd

 

Logo Osoby Niepełnosprawnej  witającej się z osobą pełnosprawną, Powyżej znajuje się logotyp Ministerstwa.     Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

logo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2022          Opieka wytchnieniowa

 

 logo Systemu Obsługi Wspracia               Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

 

logo Systemu Obsługi Wspracia                Dofinansowanie ze środków PFRON

 

 PZOoN logotyp               Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

KOMUNIKAT SAM               "SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ"