Powiat Średzki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej informuje, że w ramach trwałości projektu „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim” od 1 stycznia 2023 r. realizuje usługi transportowe częściowo odpłatne dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Wysokość opłat w ramach usługi transportowej door-to-door przedstawia się następująco:

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Tabela opłat za usługę transportową door-to-door w powiecie średzkim

 1. Opłata za korzystanie z usług indywidualnego transportu door-to-door w powiecie średzkim

Lp.

Przewóz z terenu Gmin

Opłata za przejazd w jedną stronę

1.

Teren Miasta i Gminy Środa Wielkopolska

13,00 zł

2.

Teren Gminy Dominowo – Środa Wielkopolska

13,00 zł

3.

Teren Gminy Krzykosy – Środa Wielkopolska

19,00 zł

4.

Teren Gminy Zaniemyśl – Środa Wielkopolska

14,00 zł

5.

Teren Gminy Nowe Miasto n/Wartą – Środa Wielkopolska

24,00 zł

 

 1. Opłata miesięczna abonamentowa - obowiązuje w przypadku osób , które zlecą i dokonają opłaty do dnia 4–każdego miesiąca za korzystanie z usługi indywidualnego transportu doo-to-door na co najmniej 8 przejazdów w danym miesiącu kalendarzowym

Lp.

Przewóz z terenu Gmin

Opłata za przejazd w jedną stronę

1.

Teren Miasta i Gminy Środa Wielkopolska

12,00 zł

2.

Teren Gminy Dominowo – Środa Wielkopolska

12,00 zł

3.

Teren Gminy Krzykosy – Środa Wielkopolska

12,00 zł

4.

Teren Gminy Zaniemyśl – Środa Wielkopolska

12,00 zł

5.

Teren Gminy Nowe Miasto n/Wartą – Środa Wielkopolska

12,00 zł

 

 1. Opłata za czas oczekiwania w miejscu docelowym realizacji usługi transportu

  Oczekiwanie na uczestnika do 60 minut

  bez opłaty

  Oczekiwanie na uczestnika powyżej 60 minut

  20,00 zł - za każdą rozpoczętą godzinę

 2. Wysokość opłaty za usługi transportowe na trasach, które nie zostały wskazane w pkt 1 taryfy ustalona będzie według następującej stawki:

Trasa przejazdu

Opłata za 1 km – 1,00 zł

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOOR-TO-DOOR obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.do pobrania

Zgłoszenia: tel.  724 801 160, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KARTA ZGŁOSZENIOWA USŁUGI WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O SPEŁNIENIU WARUNKÓW - do pobrania

 

Projekt „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim”

 

 


22 grudnia 2020 r. Powiat Średzki podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczącą realizacji projektu grantowego door-to-door pn. „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim” w ramach konkursu grantowego pn.: Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Jednostką realizującą ww. projekt jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

Ze środków otrzymanych w ramach projektu Powiat m.in. zakupi 2 samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku oraz świadczone będą usługi transportowe door-to-door. Ponadto obiekt przy ul. Mała Klasztorna 3 zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu na terenie powiatu średzkiego będzie funkcjonował bezpłatny transport indywidualny dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności z miejsca zamieszkania lub innego miejsca w dotarciu do miejsca docelowego. Wsparcie w zakresie mobilności otrzymają mieszkańcy powiatu średzkiego, którzy ukończyli 18 rok życia mający trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność (m.in. poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące, starsze i inne).

W Projekcie przewidziano również poprawę dostępności jednego wielorodzinnego budynku przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej poprzez m.in. instalację urządzeń ułatwiających wejście – domofonów, siłownika wspomagającego otwieranie drzwi oraz dostosowanie dziedzińca do potrzeb osób mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się.

Projekt realizowano w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022 r.

Łączna wysokość wydatków Projektu wynosi 1 188 036,51 zł, z tego wkład Funduszy Europejskich 1 001 277,17 zł.

Udzielenie tego rodzaju wsparcia jest niezbędne z uwagi na wykluczenie komunikacyjne tych osób oraz potrzebę aktywizacji społecznej i zawodowej. Zapewnienie usług indywidualnego transportu dla osób starszych i niepełnosprawnych z terenu powiatu ułatwi dostęp m.in. do edukacji, kultury, sportu. Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door.

Trwałość projektu realizowana będzie w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2025 r. (32 miesiące).

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOOR TO DOORdo pobrania

KARTA ZGŁOSZENIOWA USŁUGI WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O SPEŁNIENIU WARUNKÓW - do pobrania

Zgłoszenia: tel.  61 287 06 40, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koncepcja świadczenia usług door to door
do pobrania

Ulotka informacyjna - do pobrania