Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie załatwia sprawy należące do kompetencji powiatu z zakresu:

I. Pomocy rodzinie, a w szczególności:

  1. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców,

  2. udzielanie specjalistycznego poradnictwa rodzinom w "kryzysie"
     

 POMOC RODZINIE
 

Rodzina, która ma trudności w wypełnianiu swoich funkcji w PCPR może uzyskać pomoc w formie:

- poradnictwa rodzinnego,

- pracy socjalnej,

- terapii rodzinnej,

- skierowania do odpowiednich placówek wspierających rodzinę,

W sytuacji, kiedy dziecko zostaje pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub przejawia zachowania świadczące o niedostosowaniu społecznym PCPR zapewnia opiekę i wychowanie w formie zastępczej opieki rodzinnej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 

 Rodzina zastępcza to forma sprawowania pieczy nad dzieckiem w czasie, kiedy nie może ono z jakichś powodów przebywać wraz ze swymi rodzicami. Małżeństwo bądź osoba samotna, sprawują funkcję rodziny zastępczej przyjmują do swojego mieszkania dziecko lub kilkoro dzieci, stwarzając im warunki prawidłowego rozwoju.
 

 Informacje udzielane przez PCPR z zakresu pomocy rodzinie obejmują następujące zagadnienia:

- Rodzina Zastępcza

- Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity:Dz.U.z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami ),