Szanowni Państwo,
informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn."Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2022 roku. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizatorem programu w powiecie średzkim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

Cel główny programu

wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu

1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,

3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,

5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych

szczegółowe informacje - zobacz (Plik PDF, rozmiar 920.23 KB)

Zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem dedykowanej platformy SOW. Złożenie wniosku w ten sposób ma znaczenie przy ocenie merytorycznej (dodatkowe punkty).

Informacji udziela:
p. Iwona Garczyk - tel. 61 287 06 40 wew. 108