Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Środzie Wielkopolskiej ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Do udziału zapraszamy:

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz  osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Wparcie będzie świadczone do końca  grudnia 2022 r.

Uczestnik Programu, któremu zostanie przyznana pomoc w postaci usługi nie ponosi za nią odpłatności.

Chętnych prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu oraz złożenie osobiście bądź drogą pocztową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska.

Szczegółowych informacji udziela p. Patrycja Kapelińska pod numerem telefonu: 61 287 06 40

Plik do pobrania:

Karta zgłoszenia (Plik PDF, rozmiar 582.85 KB)