PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Aktualności
Uwaga studenci
piątek, 23 września 2016 12:15
Uwaga studenci - zbliża się termin zakończenia w 2016 roku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd"

Wniosek dotyczący refundacji (zwrotu) kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego, tj do 30 września b. r. - wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie.
(podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: „2) Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego (…)”).
  
Natomiast termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2016/2017 upływa w dniu 10 października 2016 r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, przy czym nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2016 r.). Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.
 
Grupa Wsparcia dla rodzin zastępczych
środa, 21 września 2016 07:02

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza do czynnego udziału wszystkie rodziny zastępcze wraz z dziećmi w organizowanych spotkaniach grupy wsparcia, które odbywać się będą  w godzinach : 16.00 -18.00 w następujących terminach:

 

 

WRZESIEŃ 2016 r.

30.09.2016 r.

PAŹDZIERNIK 2016 r.

28.10.2016 r.

LISTOPAD 2016 r.

18.11.2016 r.

GRUDZIEŃ 2016 r.

02.12.2016 r.

 

 
Konkurs rozstrzygnięty
poniedziałek, 04 lipca 2016 12:27
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, będących w w 2016 r. w dyspozycji Powiatu Średzkiego - czytaj
 
Wyczerpane środki PFRON
środa, 01 czerwca 2016 08:19

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Średzkiemu w 2016 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej:

·  dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

·  dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

·  dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

·  dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

zostały już wyczerpane.

Bernadeta Staszak
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

 
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - 2016 r.
poniedziałek, 16 maja 2016 20:09

Zarząd Powiatu Średzkiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznych osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2015 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego.
Termin składania ofert: do 6 czerwca 2016 r.
Termin zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej: 25 maja 2016 r.
Ogłoszenie o konkursie- BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
 
Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych - maj 2016
poniedziałek, 16 maja 2016 05:21
Serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i dzieci

  20 maj 2016 r.
w godzinach do 16.00 do 18.00

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Szkolnej 2.
 
Konto pomocowe dla poszkodowanych w pożarze w Klęce
środa, 04 maja 2016 06:44

 

Obraz na stronie konto_pomocowe_dla_poszkodowanych_w_pozarze.jpg
 
Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych - kwiecień 2016 r.
środa, 13 kwietnia 2016 12:26
Serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i dzieci

  22 kwiecień 2016 r.
w godzinach do 16.00 do 18.00

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Szkolnej 2.
 
Studenci - Moduł II
piątek, 08 kwietnia 2016 10:21
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z powodu skrócenia czasu przewidzianego na przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w Module II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w ramach pierwszego cyklu rozpatrywania wniosków, wyraził zgodę na przedłużenie w bieżącym roku terminu przyjmowania wniosków do dnia 15 kwietnia 2016 roku.
 
Wsparcie dla osób po stracie kogoś bliskiego
czwartek, 07 kwietnia 2016 08:13

Fundacja Nagle Sami jest organizacją pozarządową, która powstała w 2011 roku. Jej misją jest wspieranie osób, które starciły kogoś bliskiego, przywracanie nadziejii i towarzyszenie w przechodzeniu przez proces żałoby.


Fundacja Nagle Sami oferuje:
 • konsultacje psychologiczne
 • terapię krótkoterminową - 12 spotkań
 • grupy wsparcia dla dorosłych
 • grupy wsparcia dla dzieci
 • zajęcia relaksacyjne
 • konsultacje prawne i pomoc w załatwianiu formalności związanych z ZUS-em
 • pomoc w problemach ubezpieczeniowych
 • jedyny taki w Polsce - BEZPŁATNY Telefon Wsparcia dla osób w żałobie - 800 108 108 - działąjący do poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 - 20.00

Więcej informacji: czytaj
 
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
piątek, 01 kwietnia 2016 14:44

2 kwietnia po raz ósmy obchodzony będzie Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Logo Biura całe w kolorze niebieskim

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2008 r.

Symbolem autyzmu jest kolor niebieski, dlatego tego dnia budynki na całym świecie podświetlane są na niebiesko.

W kwietniu organizacje zajmujące się zagadnieniami dotyczącymi autyzmu organizują setki wydarzeń związanych z rozpowszechnianiem wiedzy o nim. Jak wynika z najnowszych badań CBOS akcje edukacyjne są bardzo potrzebne, ponieważ w świadomości społecznej dominuje wiele mitów dotyczących osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Na świecie żyje około 7 milionów osób dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W marcu 2015 r. Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie dotyczące społecznego obrazu autyzmu. 85% ankietowanych zadeklarowało, że słyszało o autyzmie, a 62% zetknęło się z osobą z autyzmem.

Z przeprowadzonego badania wynika, że osoby z autyzmem są postrzegane w opinii publicznej jako mające:

 • trudność w nawiązywaniu kontaktu z drugą osobą (53%),
 • problemy z koncentracją (50%),
 • trudności z rozpoznawaniem emocji (39%),
 • wycofane, unikające kontaktu z ludźmi (37%),
 • przejawiające nietypowe zachowania (34%),
 • niepełnosprawne intelektualnie (34%),
 • agresywne (30%),
 • wybitne zdolności (18%).

Ponadto badanie ujawniło nieprawdziwe mity dotyczące autyzmu:

 • 1/5 respondentów uważała, że na autyzm chorują tylko dzieci,
 • 1/3 twierdziła, że autyzm można rozpoznać na pierwszy rzut oka,
 • 12% twierdziła, że autyzm jest uleczalny.*

* Dane na podstawie: Raport. Dziecko z autyzmem. Dostęp do diagnozy, terapii i edukacji w Polsce, oprac. Paulina Szymańska, Fundacja JiM. Autyzm Help, 2016

źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu Ds. Osób Niepełnosprawnych

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 13


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)