PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Aktualności
Dzień Pracownika Socjalnego - 21 Listopada
poniedziałek, 21 listopada 2016 08:45

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Szanowni Państwo,
w Dniu Pracownika Socjalnego, który na trwałe wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń, przyjmijcie Państwo podziękowania za Waszą pracę - trudną, odpowiedzialną, wymagającą ofiarności, zaangażowania i profesjonalizmu.
 
Pomoc społeczna pełniła i pełni funkcję przysłowiowej ostatniej deski ratunku, do niej bowiem trafiają ci wszyscy, którzy pomimo wykorzystania innych możliwości wsparcia, w dalszym ciągu nie mogą poprawić swojej trudnej sytuacji. 
 
Pracownik socjalny jest zawsze na pierwszej linii, a prowadzona przez niego praca socjalna pomaga w rozwiązywaniu problemów osób i rodzin, co jednocześnie wpływa na ograniczanie problemów społeczności lokalnych. Jest głównym realizatorem celów pomocy społecznej, jednak ciągle jeszcze nie stał się liderem lokalnym, choć z pewnością na to zasługuje. Wynika to zapewne z faktu, że zawód ten jest w dalszym ciągu niedoceniany. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się ten wizerunek zmienić, budować tożsamość tego zawodu, co niewątpliwie wzmocni Państwa w działaniu i staniecie się autentycznymi liderami lokalnymi i organizatorami systemu wsparcia, skutecznie realizującymi cele polityki społecznej.
 
W istocie od pracownika socjalnego, jego kwalifikacji, zaangażowania, stosunku do drugiego człowieka zależy los wielu osób i ich rodzin. Wybraliście Państwo piękny zawód – powołanie z niewątpliwie wielką przyszłością. Wiem, że w codziennej pracy macie Państwo wiele trudnych chwil zwątpienia, bezradności, zniechęcenia. Myślę jednak, że więcej jest tych, które przynoszą radość i satysfakcję.
 
W Dniu Pracownika Socjalnego chciałabym życzyć Wam Drodzy Państwo, żeby poczucie satysfakcji nigdy Was nie opuszczało. Abyście zawsze rozumieli sens i niezbędność codziennie wykonywanej pracy zawodowej.
 
Dziękuję również za bardzo dobre współdziałanie przy realizacji zadań, za otwartość, życzliwość i wrażliwość na problemy potrzebujących pomocy. Jest to szczególnie cenne, ponieważ w przeciwnym razie trudno jest pokonywać przeszkody i mierzyć się z trudnościami.
 
Dziękując jeszcze raz za ogromny wkład pracy w pomoc najsłabszym i działania w celu integracji społecznej osób i grup szczególnego ryzyka, życzę Państwu dużo zdrowia i zadowolenia w życiu osobistym.

 

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,8386,zyczenia-z-okazji-dnia-pracownika-socjalnego.html

 

 
PODZIĘKOWANIE DLA WOLONTARIUSZY SZKOLNYCH
piątek, 21 października 2016 06:11
CCI20161020.JPG 
 
ZAPROSZENIE DO WOLONTARIATU
poniedziałek, 17 października 2016 09:31
Znaczek_Klubu.JPG

KLUB WOLONTARIUSZA

DZIAŁAJĄCY PRZY PCPR-OIK

 

ZAPRASZA WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI

- MŁODSZYCH I STARSZYCH -

CHĘTNYCH I GOTOWYCH DO NIESIENIA POMOCY INNYM

W DUCHU WOLONTARIATU, CZYLI:

ŚWIADOMIE, DOBROWOLNIE, BEZINTERESOWNIE

DO WSPÓŁPRACY W REALIZACJI PODEJMOWANYCH AKCJI WOLONTARIACKICH.

 

NIE JEST PRAWDĄ, ŻE STARSZYM SIĘ TYLKO POMAGA.

WASZE DOŚWIADCZENIE, WIEDZA, ŻYCIOWA MĄDROŚĆ NIE POWINNA BYĆ ZAPRZEPASZCZONA.

 

SZEROKI ZAKRES OFIAROWANYCH DZIAŁAŃ UMOŻLIWA KAŻDEMU

ZNALEZIENIE SOBIE CZEGOŚ DLA SIEBIE.

 

DLATEGO ZAPRASZAMY WSZYSTKICH,
KTÓRZY SĄ GOTOWI DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ W TEN RODZAJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
I DYSPONUJĄ CZASEM,
DO ZGŁOSZENIA SIĘ W SIEDZIBIE KLUBU, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ BLIŻEJ Z IDEĄ WOLONTARIATU

I OFIAROWANYMI MOŻLIWOŚCIAMI.

 

KLUB WOLONTARIUSZA

LIPOWA 12

63-000 ŚRODA WLKP.

od poniedziałku do czwartku w godz.8.00 - 15.00

w piatek od 8.00 do 12.00

tel.kom. 61 285 86 32

 

 
II Studencka Sesja Naukowa
poniedziałek, 17 października 2016 00:00

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno –Ekonomiczna w Środzie Wlkp.

Wydział Nauk o Wychowaniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

 

zapraszają do udziału w:

  

II Studenckiej Sesji Naukowej nt.

 

Oblicza wolontariatu i działalności prospołecznej

w środowisku lokalnym.

Potrzeby i wyzwania


Czytaj więcej
 
KLUB WOLONTARIUSZA
czwartek, 13 października 2016 17:59
        PODZIĘKOWANIE DLA WSZYSTKICH WOLONTARIUSZY
                                                     BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKCJI 
                                                        "OKULARY DLA AFRYKI"
  Plakat__akcja_okulary.jpgPodziękowanie za udział w akcji_1.jpg

 
10 październik - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
wtorek, 04 października 2016 14:15

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, przypadającego na  dzień 10 października, w Galerii Miejskiej  na Starym Rynku,
w dniach od 7-12 października br.
będzie można obejrzeć wystawę promującą twórczość osób niepełnosprawnych będących uczestnikami zajęć w Ośrodku Wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej.

Ponadto w dniu 7 października br.  w godz. od 10 - 12 tej na Starym Rynku odbędzie się sesja muzyczna
zorganizowana przez Fundację Nordoff  Robins Polska z Poznania.

Sesja  prowadzona będzie przez muzykoterapeutę i muzyka  i ma na celu aktywne włączenie osób niepełnosprawnych do gry z lokalną społecznością - chętnymi osobami przebywającymi w okolicy spotkania.

                                                                  

 W imieniu twórców zapraszamy Mieszkańców Środy Wielkopolskiej do obejrzenia wystawy i udziału w sesji muzycznej.

 

 
Uwaga studenci
piątek, 23 września 2016 12:15
Uwaga studenci - zbliża się termin zakończenia w 2016 roku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd"

Wniosek dotyczący refundacji (zwrotu) kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego, tj do 30 września b. r. - wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie.
(podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: „2) Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego (…)”).
  
Natomiast termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2016/2017 upływa w dniu 10 października 2016 r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, przy czym nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2016 r.). Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.
 
Grupa Wsparcia dla rodzin zastępczych
środa, 21 września 2016 07:02

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza do czynnego udziału wszystkie rodziny zastępcze wraz z dziećmi w organizowanych spotkaniach grupy wsparcia, które odbywać się będą  w godzinach : 16.00 -18.00 w następujących terminach:

 

 

WRZESIEŃ 2016 r.

30.09.2016 r.

PAŹDZIERNIK 2016 r.

28.10.2016 r.

LISTOPAD 2016 r.

18.11.2016 r.

GRUDZIEŃ 2016 r.

02.12.2016 r.

 

 
Konkurs rozstrzygnięty
poniedziałek, 04 lipca 2016 12:27
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, będących w w 2016 r. w dyspozycji Powiatu Średzkiego - czytaj
 
Wyczerpane środki PFRON
środa, 01 czerwca 2016 08:19

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Średzkiemu w 2016 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej:

·  dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

·  dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

·  dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

·  dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

zostały już wyczerpane.

Bernadeta Staszak
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

 
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - 2016 r.
poniedziałek, 16 maja 2016 20:09

Zarząd Powiatu Średzkiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznych osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2015 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego.
Termin składania ofert: do 6 czerwca 2016 r.
Termin zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej: 25 maja 2016 r.
Ogłoszenie o konkursie- BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 13


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)