PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Aktualności
Wesołych Świąt
czwartek, 21 grudnia 2017 14:26

             
  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
rodzinnego ciepła i wewnętrznego spokoju
oraz zdrowia, pomyślności i wytrwałości w Nowym Roku

Życzą:
 Bernadeta Staszak
 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
wraz z pracownikami
 
Nauka poprzez zabawę
czwartek, 21 grudnia 2017 13:24

W powiecie średzkim dla podkreślenia wyjątkowej misji jaką mają do spełnienia rodziny zastępcze zorganizowano w dniu 18 grudnia br. spotkanie pt.: „Nauka poprzez zabawę”. Spotkanie to miało szczególny charakter, bowiem odbyło się w okresie przedświątecznym. W imprezie wzięły udział rodziny zastępcze z terenu powiatu średzkiego, Starosta Średzki Pan Marcin Bednarz, Komendant Państwowej Straży Pożarnej Pan Jarosław Kuderczak oraz Pan Dariusz Miachałkiewicz – właściciel zakładu kominiarskiego. Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Pan Marcin Bednarz, który podkreślił szczególną wagę rodzicielstwa zastępczego i wyraził uznanie dla otwartości serc i odwagi dla osób podejmujących to wyzwanie życiowe dla potrzebujących dzieci.  Podczas spotkania Pani  Bernadeta Staszak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej podziękowała „powiatowej rodzinie zastępczej” za współpracę i codzienny trud włożony w tworzenie dzieciom  „bezpiecznego domu”.

DSC_0672.JPG
W tym okresie nie mogło zabraknąć prezentów a było one dość nietypowe. Komendant Straży Pożarnej w ramach kampanii społecznej MSWIA „Czad  i ogień. Obudź  czujność!” wręczył wspólnie z fundatorem nagród Zakładem Kominiarskim Michałkiewicz losowo wybranym rodzinom czujniki tlenku węgla i dymu.

DSC_0690.JPG

W radosnej, świątecznej atmosferze dzieci z dorosłymi poprzez dobrą zabawę wyrażali własne emocje. Wspólnie spędzony czas,  stał się tez okazja do wymiany doświadczeń miedzy rodzinami zastępczymi oraz nawiązania serdecznych relacji między sobą. Nie zabrakło też słodkich upominków dla dzieci.

Całość spotkania zostało sfinansowane ze środków własnych powiatu średzkiego.

DSC_0758.JPG

 
ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH WOLONTARIUSZY
czwartek, 21 grudnia 2017 10:39
 Weso__ych___wi__t.JPG
 
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
wtorek, 05 grudnia 2017 11:33
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRODZY WOLONTARIUSZE!


Międzynarodowy Dzień Wolontariusza został ustanowiony w 1986 roku.

W 2001 roku ONZ ogłosiła 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza, by uhonorować
ludzi, którzy poświęcają swój czaspomagając bezinteresownie innym, oraz by zachęcić
do wolontariatu wszystkich.

Wolontariuszem może zostać każdy, kto gotów jest poświęcić część swojego wolnego czasu tym,
którzy sami sobie pomóc już nie potrafią.

W tym pięknym dniu honorującym wolontariuszy, składam Wam wszystkim- angażującym się
w te działania -najlepsze życzenia!Dziękuję za pracę, którą wykonujecie, za poświęcony czas
i wysiłek, by podjęte akcje doprowadzić do końca.


To dzięki Waszej obecności w życiu codziennym możliwe staje się skuteczne rozwiązywanie
wielu specyficznych problemów.Po prostu jesteście zawsze tam, gdzie to konieczne! Wasza
praca i zaangażowanie są bezcenne, są przejawem szlachetnej wrażliwości, empatii i troski
o dobro innych.

Wolontariusze oferują to wszystko, czego nie można kupić za największe nawet pieniądze.
Osoby dobrej woli służą rozmową, dobrym słowem, wspierają pracowników szpitali, hospicjów,
ośrodków pomocy, angażują się w działalność organizacji pozarządowych...

Jestem przekonany, że nie zabraknie Wam wytrwałości i wiary w to co robicie. Mam nadzieję,
że swoją otwartościąi zaangażowaniem będziecie zarażać innych – rodzinę, przyjaciół i znajomych,
sąsiadów, a dzięki Wam i Waszej pracy, świat w którym żyjemy codziennie będzie stawał się lepszym.

Wypowiadam to słowo „dziękuję” i kieruję je do wszystkich  wolontariuszy i daję je Wam, aby było
wyrazem wdzięcznościza piękną współpracę, za każdy Wasz trud, za który być może nikt Wam
nie podziękował, za który ktoś Wam możenie zdążył a może nawet nie umiał podziękować.

 

Życzę Wam spełnienia marzeń, realizacji zamierzonych celów, a przede wszystkim tego
aby każdy dobry uczynek i każde dobre słowo wracało do Was dając siłę do dalszej pracy.

 

 

           Klub Wolontariusza

działający przy PCPR-OIK w Środzie Wlkp.

 
Zapytanie ofertowe - malowanie
wtorek, 28 listopada 2017 13:30

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych w obiekcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Szkolnej 2, 63-000 Środa Wielkopolska w zakresie malowania pomieszczeń.


Zapytanie ofertowe - czytaj
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załacznik nr 2 - przedmiar robót

 
Wymian stolarki okiennej i drzwiowej
piątek, 24 listopada 2017 14:51
Zaproszenie do składania ofert
na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwi wejściowych w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych  w powiecie średzkim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w obiekcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szkolnej 2 w Środzie Wielkopolskiej w zakresie:

a) wymiany stolarki okiennej - 5 szt. okien wraz z parapetami wewnętrznymi.

b) wymiany stolarki drzwiowej - drzwi wejściowych zewnętrznych.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

W/w prace obejmują roboty budowlane wraz z dostawą i montażem niezbędnych materiałów. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji prac z materiałów własnych.

Potencjalny oferent w porozumieniu z Zamawiającym ma prawo do wizji lokalnej obiektu.


Baza Konkurencyjności - czytaj

Zapytanie ofertowe - czytaj
Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - do pobrania
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1- czytaj
Opis przedmiotu zamówienia str. 1 - czytaj
Opis przedmiotu zamówienia str. 2 - czytaj
Opis przedmiotu zamówienia str. 3 - czytaj
Opis przedmiotu zamówienia str. 4 - czytaj
Załącznik nr 3 - do pobrania

 
Zapytanie ofertowe - naprawa podjazdu
piątek, 24 listopada 2017 14:51

Zapytanie ofertowe

 

Dotyczy złożenia ofert na wykonanie naprawy podjazdu do drzwi wejściowych budynku i likwidację progu przy drzwiach wejściowych w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.


zapytanie ofertowe - czytaj
załącznik nr 1 - przedmiar robót - opis przedmiotu zamówienia - czytaj
załącznik nr 2 - formularz ofertowy - do pobrania
załącznik nr 3 - oświadczenie - do pobrania

 
Życzenia
wtorek, 21 listopada 2017 08:17

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

W tym szczególnym Dniu, składam kadrze socjalnej powiatu średzkiego

najserdeczniejsze życzenia

wszelkiej pomyślności, zadowolenia i satysfakcji z pracy.

 

 

Z wyrazami szacunku

Bernadeta Staszak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
 
Podziękowania
wtorek, 22 sierpnia 2017 07:52