PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Aktualności
Dzień Pracownika Socjalnego
środa, 21 listopada 2018 11:02

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

Dziś Nasze Święto...

W tym szczególnym Dniu, życzę wszystkim pracownikom zatrudnionym w instytucjach pomocy społecznej w powiecie średzkim

wytrwałości i siły w codziennej pracy, a także satysfakcji i sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Jednocześnie pragnę podziękować za dotychczasową owocną współpracę przy realizacji zadań na rzecz najsłabszych mieszkańców naszego powiatu.


Pozdrawiam  serdecznie

Bernadeta Staszak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
 
Uwaga
wtorek, 25 września 2018 10:23
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone
w 2018 roku na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
ZOSTAŁY WYCZERPANE.
Jednocześnie nadmieniam, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupionych w bieżącym roku
przedmiotów ortopedycznych i środków  pomocniczych  w  I kwartale 2019 roku.

                                                                                                           Bernadeta Staszak
                                                                                                           Dyrektor
                                                                                                           Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                                                                           w Środzie Wielkopolskiej


 
Uwaga STUDENCI - pilotażowy program "Aktywny samorząd" Moduł II
wtorek, 25 września 2018 10:01
Przypominamy studentom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, że 10 października 2018 roku upływa termin składania wniosków o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym.
Wniosek wraz załącznikami można pobrać w siedzibie PCPR lub ze strony internetowej PCPR (link: http://www.srodawlkp.epcpr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=493&Itemid=171). Do wniosku należy załączyć również kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia rónoważnego.
 
Zapytanie ofertowe
środa, 22 sierpnia 2018 07:35

Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej,  ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska

w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na usługę szkoleniową dla uczestników projektu: rodziców zastępczych  i kandydatów na rodziców zastępczych, w ramach w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi Społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego  i ich jednostki organizacyjne


 

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy  do przeprowadzenia szkoleń dla 2 grup uczestników projektu tj.:

I grupa – rodzice zastępczy pełniący funkcję rodzin zastępczych spokrewnionych – 14 osób,

II grupa – rodzice zastępczy pełniący funkcję rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych  i kandydaci na rodziców zastępczych – 17 osób.

 

Zamówienie obejmuje:

1) przeprowadzenie trzydniowego szkolenia w formie warsztatu na temat „Budowanie kompetencji uzdrawiających opiekunów dzieci dotkniętych traumą” przez 2 osoby szkolące każdą grupę (tj. 3 dni x 6h zegarowych x 2 osoby szkolące każdą grupę x 2 grupy).

2) przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu na temat „Dyscyplina w rodzinie zastępczej – jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci” przez 2 osoby  (tj. 2 dni x 6h zegarowych x 2 osoby szkolące każdą grupę x 2 grupy).

3)Zamawiający wymaga aby szkolenie dla I i II grupy odbywało się równocześnie.


Zapytanie ofertowe z załącznikami -
pobierz (Plik PDF rozmiar 1,23 MB)

 

 
Pilotażowy program "Absolwent"
poniedziałek, 02 lipca 2018 10:01

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w udostępnieniu informacji o Pilotażowym programie „Absolwent” (zatwierdzonym uchwałą nr 12/2016 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 8 grudnia 2016 r.).

W dniu 21 maja 2018 roku ogłoszony został konkurs w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”:

  • termin składania wniosków w ramach w/w konkursu: 21 maja 2018 roku - 20 lipca 2018 roku;
  • wnioskodawcami mogą być publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, organizacje pozarządowe (posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi;
  • celem programu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym posiadającym wykształcenie wyższe lub realizującym ostatni rok nauki w szkole wyższej;
  • łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty 18.000 zł na jednego beneficjenta ostatecznego.
Ponieważ Państwo doskonale znacie specyfikę swojej lokalnej społeczności, zarówno jej potrzeby, jak i możliwości, dlatego liczymy, że dzięki Państwa pomocy uda się dotrzeć z informacją o programie do jak największej liczby potencjalnych wnioskodawców. Działamy wspólnie na rzecz tego samego beneficjenta, w przypadku przedmiotowego programu – niepełnosprawnego studenta. Wspólnymi siłami stwórzmy im jak najlepsze warunki sprzyjające efektywnemu rozwojowi osobistemu i zawodowemu.

Szczegóły Programu:

1) Ogłoszenie z dnia 21 maja 2018 r. konkursu w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT” https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/ogloszenie-z-dnia-21-maja-2018-r-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-absolwent/

2) Program „ABSOLWENT” - zmiany w procedurach https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/zmiany-w-procedurach-realizacji-pilotazowego-programu-absolwent/

3) Załącznik - ulotka informacyjna

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt.


Z wyrazami szacunku

  Magdalena Seifert
Specjalista ds. wsparcia i wspólpracy z NGO's
@PoznanPfron
tel. 61 666 46 12
ul. Lindego 6
60-573 Poznań

 

 
Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
środa, 30 maja 2018 11:55

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

30-05-2018

Szanowni Państwo,

 

z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pragnę Państwu podziękować za trud i zaangażowanie w niesieniu pomocy dzieciom, które czasowo straciły możliwość wychowania się we własnych domach. Jako Rodzice Zastępczy z wielką odpowiedzialnością budujecie zastępczy dom dla każdego potrzebującego pomocy dziecka, które trafia pod Waszą opiekę. Wyzwanie, które podejmujecie każdego dnia, świadczy o gotowości do poświęceń oraz otwartości na potrzeby dzieci, które dzięki Waszej trosce zyskują bezpieczną przystań i domową atmosferę.

 

W tym trudnym dla nich czasie to właśnie Państwo przygotowujecie dzieci do godnego życia oraz do pokonywania trudności życiowych, jednocześnie szanując ich prawo do nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z bliskimi. Dzieci te zazwyczaj doświadczyły trudnych przeżyć, a zatem wymagają szczególnej troski i traktowania. Wielu z wychowanków potrzebuje specjalistycznego wsparcia i pomocy w wyrównywaniu kompetencji społecznych i edukacyjnych.


To na Państwu spoczywa wreszcie także i ciężar pomocy w odbudowaniu zaufania do świata dorosłych. A przecież niejednokrotnie posiadacie i własne biologiczne potomstwo i wynikające z tego obowiązki rodzicielskie. Tym bardziej należy się Państwu uznanie i szacunek za cierpliwość, zrozumienie oraz codzienne dzielenie się miłością z podopiecznymi.

 

Chcielibyśmy - obok serdecznych podziękowań za zaangażowanie - czynić Państwa pracę łatwiejszą i bardziej satysfakcjonującą z punktu widzenia obowiązujących rozwiązań prawnych. Stąd też proponowane w ramach nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nowe rozwiązania prawne są obecnie szeroko konsultowane ze środowiskiem zrzeszającym między innymi osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą. Mam nadzieję, że ich wynikiem będą rozwiązania, które pomogą Państwu w codziennym wypełnianiu obowiązków i jednocześnie będą właściwie zabezpieczać prawa dziecka.

 

Dziękując jeszcze raz za włożony trud i poświęcenie, życzę Państwu wielu sukcesów w tym trudnym zadaniu, które z oddaniem realizujecie każdego dnia.

 

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Rafalska

 
30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
środa, 30 maja 2018 11:47

SZANOWNI RODZICE ZASTĘPCZY

 

 

Dzień 30 maja to Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 

             

 

 

           

 w tym szczególnym dniu składamy Państwu serdeczne podziękowania, za codzienną troskę, opiekę i wychowanie dzieci, które przygotowujecie do pokonywania

 

trudności życiowych w bezpiecznej i rodzinnej atmosferze.

 

 

 

 Wyrażamy słowa uznania dla Państwa decyzji,

 

              ogromu zaangażowania, empatii, odwagi i odpowiedzialności.

 

 

 

 

 

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, oraz wielu sukcesów

 

w wypełnianiu tak ważnej misji - misji Rodzica Zastępczego.

 

 

 

 

 

                                                           
                                                          Z wyrazami uznania i szacunku

 

                                             Bernadeta Staszak

 

                                                                                               Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

                                                     w Środzie Wielkopolskiej

                                                wraz z pracownikami

 


Środa Wielkopolska, dnia 30 maja 2018 r.

 
Wesołych Świąt !!!
piątek, 30 marca 2018 10:27
 
Wesołych Świąt!!!
piątek, 30 marca 2018 10:15

 

Niech zbliżające się Święta Wielkiej Nocy

 

będą dla wszystkich WOLONTARIUSZY

 

czasem głębokiej zadumy,

 

i umocnieniem swego przekonania

 

o potrzebie pomagania innym,

 

ale i czasem ogromnej radości

przeżywanej z najbliższymi.


                                           Klub Wolontariusza 
 

 
Bezpłatna księgowość dla organizacji pozarządowych
piątek, 23 marca 2018 17:03
Szanowni Państwo,
 
przypominamy, iż w związku z uruchomieniem przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych nowej usługi polegającej na bezpłatnym prowadzeniu księgowości przez okres sześciu miesięcy, przeprowadzamy rozpoznanie na zapotrzebowanie w zakresie prowadzenia księgowości w fundacjach, stowarzyszeniach, spółkach non-profit i spółdzielniach socjalnych. Z usług skorzystać będą mogły podmioty zarejestrowane w obrębie subregionu poznańskiego (powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski oraz Miasto Poznań).

Podmioty zainteresowane prowadzeniem księgowości przez okres pół roku (od 1 marca do 31 sierpnia 2018 r.) proszone są o wyrażenie zainteresowania do soboty, 10.03.2018 r., przesyłając wiadomość zwrotną na adres mailowy:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W  tytule maila prosimy wpisać "Usługi księgowe". W treści maila należy podać:
 
1. Imię i nazwisko osoby do kontakt
3. Telefon oraz email osoby do kontaktu
3. Nazwa organizacji
4. Siedziba organizacji
 
W przypadku pojawienia się pytań, zachęcamy do kontaktu mailowego:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  bądź telefonicznego: 61 853 09 30

Więcej
 
Informacja dla organizacji pozarządowych
poniedziałek, 05 marca 2018 12:49

                                                           

             WOJEWODA Wielkopolski

           oraz

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI

- CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

zapraszają

PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

z terenu województwa wielkopolskiego

 na spotkanie dotyczące konkursu ofert w ramach Programu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którzy przestawią Państwu możliwości pozyskania finansowania działalności organizacji pozarządowych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 oraz odpowiedzą na Państwa pytania i wątpliwości.  

 

Spotkanie odbędzie się 21  marca 2018 r. o godz. 11.15

w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do 19.03.2018 r.

na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod numerem: 61 8541278


Serdecznie zapraszamy!

Więcej

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 13


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)