PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Aktualności
"Pożar w Brodowie"
piątek, 15 lutego 2019 14:39
Uprzejmie informujemy, że zostało uruchomione konto do wpłat środków dla poszkodowanych w pożarze.

Dane do wpłaty:

Stowarzyszenie ERIPIO działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej


Numer konta: 83 9085 0002 0000 0003 5770 0003 z dopisiem: "Pożar w Brodowie"
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2019 r.
piątek, 15 lutego 2019 14:21
TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 2019 R.
W dniach od 18 do 24 lutego 2019 roku Ministwerstwo Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
 
Do akcji przyłącza się również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
 
W  dniach od 18 do 22 lutego 2019 r., w godzinach urzędowania tj. w poniedziałek od 8.00 - 16.00 oraz od wtorku do piątku od 7.00 - 15.00, będzie można uzyskać porady i pomoc, a w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Lipowej 12,  będzie prowadzone poradnictwo prawne w godzinach od 17.30 do 19.30.
 
Informacja dotycząca trwałości projektu
czwartek, 31 stycznia 2019 11:41

 

Informacja dotycząca trwałości projektu

„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”

Nr RPWP.07.02.01-30-0022/15

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego  i ich jednostki organizacyjne.

 

W związku z zakończeniem realizacji ww. projektu w dniu 30.09.2018 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej wraz z Partnerami: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzykosach,  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dominowie, Stowarzyszeniem Pomocy „SOS” w Środzie Wielkopolskiej, deklaruje instytucjonalną gotowość do kontynuacji przez okres 24 miesięcy, następujących usług:

 

 

1.      w zakresie wspierania pieczy zastępczej przez:


1)
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej:

- specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne,
- zajęcia logopedyczne,
- realizacja zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określone ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- szkolenie rodzin zastępczych i przeszkolonych kandydatów na rodziny zastępcze (w formie grupowej i indywidualnej),
- szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
- w ramach wsparcia rodziny zastępczej zawodowej z funkcją pogotowia rodzinnego została zatrudniona osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i prowadzeniu gospodarstwa,
- pogłębiona diagnoza w tym pod kątem Zespołu FAS,
- rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna,

2)            2)  Stowarzyszenie Pomocy „SOS” w Środzie Wielkopolskiej:

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u wychowanków Publicznej Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej,

- lokalne spotkania z kandydatami do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

 

 

2.     w zakresie wspierania rodzin w gminach przez:

 

 

1)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej:

- specjalistyczne poradnictwo dla rodziców w formie indywidualnych treningów kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

- warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

- indywidualne wsparcie psychologiczne,

 - mediacje rodzinne,

 - poradnictwo prawne,

 - asystent rodziny,

- usługi świadczone w ramach Placówki Wsparcia Dziennego dla 30 dzieci.

 

 

2)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą:

Usługi świadczone w ramach Placówki Wsparcia Dziennego dla 20 dzieci.

 

3)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach:

- specjalistyczne poradnictwo indywidualne,

- indywidualne treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

- warsztaty edukacyjne grupowe (treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich),

- warsztaty dla dzieci podnoszące umiejętności społeczne,

- grupa samopomocy,

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna – warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci,

- indywidualne poradnictwo specjalistyczne (logopedyczne).


4)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie:

- indywidualne poradnictwo specjalistyczne psychologiczne,

- indywidualne treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

- warsztaty edukacyjne (treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich),

- warsztaty dla dzieci podnoszące umiejętności społeczne,

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna – warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci.


5)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie:

- warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności rodzicielskie,

- warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności rodzicielskie z zakresu profilaktyki zdrowia dzieci,

- warsztaty edukacyjne, w tym treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,
- indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem.

 

Przyznanie usługi następuje po zdiagnozowaniu potrzeby udzielenia pomocy społecznej przez pracownika socjalnego instytucji świadczącej usługi.


 
20 - lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Środzie Wielkopolskiej
poniedziałek, 28 stycznia 2019 08:26

List gratulacyjny z okazji 20 - lecia działalności

Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Środzie Wielkopolskiej

 

Z okazji jubileuszu składam serdeczne życzenia Zarządowi Stowarzyszenia  Pomocy „SOS” oraz Kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej. Gratuluję sukcesów, życząc wytrwałości w podejmowaniu kolejnych wyzwań.

Pracownikom życzę satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej a uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej wielu sukcesów  w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

Środa Wielkopolska, dnia 24 stycznia 2019 r.

 
Harmonogram grup wsparcia dla rodzin zastępczych
poniedziałek, 14 stycznia 2019 10:24
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy zastępczej zaprasza do czynnego udziału w organizowanych spotkaniach grupy wsparcia, które odbywać się będą w siedzibie PCPR ul. Szkolna 2 w następujących terminach:

TERMINY SPOTKAŃ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH SPOKREWNIONYCH:
18.01.2019 r.    15.15-17.15
22.02.2019 r.    15.15-17.15
29.03.2019 r.    15.15-17.15
26.04.2019 r.    15.15-17.15

TERMINY SPOTKAŃ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH NIEZAWODOWYCH, ZAWODOWYCH ORAZ PRZESZKOLONYCH KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE:
18.01.2019 r.    17.15-19.15
22.02.2019 r.    17.15-19.15
29.03.2019 r.    17.15-19.15
26.04.2019 r.    17.15-19.15


Dla wychowanków pozostających w rodzinnej pieczy zastępczej podczas trwania grup wsparcia również zostaną zorganizowane zajęcia prowadzone przez pracowników PCPR.

Grupa wsparcia – forma wsparcia psychologicznego, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc, wymieniają poglądy, informacje oraz mają szansę spotkać inne osoby, które realizują podobne zadania i mają wspólne cele.

W trakcie trwania grupy wsparcia zorganizowane będą również warsztaty oraz indywidualne konsultacje ze specjalistami PCPR w celu służenia wsparciem, radą, pomocą, informacją oraz ubogaceniem i wzmacnianiem metod pracy z dziećmi.

Serdecznie zapraszamy


 
ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH WOLONTARIUSZY
piątek, 21 grudnia 2018 09:20
 Zyczenia.JPG
 
Dzień Pracownika Socjalnego
środa, 21 listopada 2018 11:02

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

Dziś Nasze Święto...

W tym szczególnym Dniu, życzę wszystkim pracownikom zatrudnionym w instytucjach pomocy społecznej w powiecie średzkim

wytrwałości i siły w codziennej pracy, a także satysfakcji i sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Jednocześnie pragnę podziękować za dotychczasową owocną współpracę przy realizacji zadań na rzecz najsłabszych mieszkańców naszego powiatu.


Pozdrawiam  serdecznie

Bernadeta Staszak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
 
Uwaga
wtorek, 25 września 2018 10:23
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone
w 2018 roku na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
ZOSTAŁY WYCZERPANE.
Jednocześnie nadmieniam, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupionych w bieżącym roku
przedmiotów ortopedycznych i środków  pomocniczych  w  I kwartale 2019 roku.

                                                                                                           Bernadeta Staszak
                                                                                                           Dyrektor
                                                                                                           Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                                                                           w Środzie Wielkopolskiej


 
Uwaga STUDENCI - pilotażowy program "Aktywny samorząd" Moduł II
wtorek, 25 września 2018 10:01
Przypominamy studentom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, że 10 października 2018 roku upływa termin składania wniosków o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym.
Wniosek wraz załącznikami można pobrać w siedzibie PCPR lub ze strony internetowej PCPR (link: http://www.srodawlkp.epcpr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=493&Itemid=171). Do wniosku należy załączyć również kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia rónoważnego.
 
Zapytanie ofertowe
środa, 22 sierpnia 2018 07:35

Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej,  ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska

w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na usługę szkoleniową dla uczestników projektu: rodziców zastępczych  i kandydatów na rodziców zastępczych, w ramach w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi Społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego  i ich jednostki organizacyjne


 

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy  do przeprowadzenia szkoleń dla 2 grup uczestników projektu tj.:

I grupa – rodzice zastępczy pełniący funkcję rodzin zastępczych spokrewnionych – 14 osób,

II grupa – rodzice zastępczy pełniący funkcję rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych  i kandydaci na rodziców zastępczych – 17 osób.

 

Zamówienie obejmuje:

1) przeprowadzenie trzydniowego szkolenia w formie warsztatu na temat „Budowanie kompetencji uzdrawiających opiekunów dzieci dotkniętych traumą” przez 2 osoby szkolące każdą grupę (tj. 3 dni x 6h zegarowych x 2 osoby szkolące każdą grupę x 2 grupy).

2) przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu na temat „Dyscyplina w rodzinie zastępczej – jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci” przez 2 osoby  (tj. 2 dni x 6h zegarowych x 2 osoby szkolące każdą grupę x 2 grupy).

3)Zamawiający wymaga aby szkolenie dla I i II grupy odbywało się równocześnie.


Zapytanie ofertowe z załącznikami -
pobierz (Plik PDF rozmiar 1,23 MB)

 

 
Pilotażowy program "Absolwent"
poniedziałek, 02 lipca 2018 10:01

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w udostępnieniu informacji o Pilotażowym programie „Absolwent” (zatwierdzonym uchwałą nr 12/2016 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 8 grudnia 2016 r.).

W dniu 21 maja 2018 roku ogłoszony został konkurs w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”:

  • termin składania wniosków w ramach w/w konkursu: 21 maja 2018 roku - 20 lipca 2018 roku;
  • wnioskodawcami mogą być publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, organizacje pozarządowe (posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi;
  • celem programu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym posiadającym wykształcenie wyższe lub realizującym ostatni rok nauki w szkole wyższej;
  • łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty 18.000 zł na jednego beneficjenta ostatecznego.
Ponieważ Państwo doskonale znacie specyfikę swojej lokalnej społeczności, zarówno jej potrzeby, jak i możliwości, dlatego liczymy, że dzięki Państwa pomocy uda się dotrzeć z informacją o programie do jak największej liczby potencjalnych wnioskodawców. Działamy wspólnie na rzecz tego samego beneficjenta, w przypadku przedmiotowego programu – niepełnosprawnego studenta. Wspólnymi siłami stwórzmy im jak najlepsze warunki sprzyjające efektywnemu rozwojowi osobistemu i zawodowemu.

Szczegóły Programu:

1) Ogłoszenie z dnia 21 maja 2018 r. konkursu w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT” https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/ogloszenie-z-dnia-21-maja-2018-r-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-absolwent/

2) Program „ABSOLWENT” - zmiany w procedurach https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/zmiany-w-procedurach-realizacji-pilotazowego-programu-absolwent/

3) Załącznik - ulotka informacyjna

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt.


Z wyrazami szacunku

  Magdalena Seifert
Specjalista ds. wsparcia i wspólpracy z NGO's
@PoznanPfron
tel. 61 666 46 12
ul. Lindego 6
60-573 Poznań

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 2 z 11


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)