PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Aktualności
Zapytanie ofertowe
środa, 22 sierpnia 2018 07:35

Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej,  ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska

w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na usługę szkoleniową dla uczestników projektu: rodziców zastępczych  i kandydatów na rodziców zastępczych, w ramach w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi Społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego  i ich jednostki organizacyjne


 

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy  do przeprowadzenia szkoleń dla 2 grup uczestników projektu tj.:

I grupa – rodzice zastępczy pełniący funkcję rodzin zastępczych spokrewnionych – 14 osób,

II grupa – rodzice zastępczy pełniący funkcję rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych  i kandydaci na rodziców zastępczych – 17 osób.

 

Zamówienie obejmuje:

1) przeprowadzenie trzydniowego szkolenia w formie warsztatu na temat „Budowanie kompetencji uzdrawiających opiekunów dzieci dotkniętych traumą” przez 2 osoby szkolące każdą grupę (tj. 3 dni x 6h zegarowych x 2 osoby szkolące każdą grupę x 2 grupy).

2) przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu na temat „Dyscyplina w rodzinie zastępczej – jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci” przez 2 osoby  (tj. 2 dni x 6h zegarowych x 2 osoby szkolące każdą grupę x 2 grupy).

3)Zamawiający wymaga aby szkolenie dla I i II grupy odbywało się równocześnie.


Zapytanie ofertowe z załącznikami -
pobierz (Plik PDF rozmiar 1,23 MB)

 

 
Pilotażowy program "Absolwent"
poniedziałek, 02 lipca 2018 10:01

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w udostępnieniu informacji o Pilotażowym programie „Absolwent” (zatwierdzonym uchwałą nr 12/2016 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 8 grudnia 2016 r.).

W dniu 21 maja 2018 roku ogłoszony został konkurs w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”:

  • termin składania wniosków w ramach w/w konkursu: 21 maja 2018 roku - 20 lipca 2018 roku;
  • wnioskodawcami mogą być publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, organizacje pozarządowe (posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi;
  • celem programu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym posiadającym wykształcenie wyższe lub realizującym ostatni rok nauki w szkole wyższej;
  • łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty 18.000 zł na jednego beneficjenta ostatecznego.
Ponieważ Państwo doskonale znacie specyfikę swojej lokalnej społeczności, zarówno jej potrzeby, jak i możliwości, dlatego liczymy, że dzięki Państwa pomocy uda się dotrzeć z informacją o programie do jak największej liczby potencjalnych wnioskodawców. Działamy wspólnie na rzecz tego samego beneficjenta, w przypadku przedmiotowego programu – niepełnosprawnego studenta. Wspólnymi siłami stwórzmy im jak najlepsze warunki sprzyjające efektywnemu rozwojowi osobistemu i zawodowemu.

Szczegóły Programu:

1) Ogłoszenie z dnia 21 maja 2018 r. konkursu w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT” https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/ogloszenie-z-dnia-21-maja-2018-r-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-absolwent/

2) Program „ABSOLWENT” - zmiany w procedurach https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/zmiany-w-procedurach-realizacji-pilotazowego-programu-absolwent/

3) Załącznik - ulotka informacyjna

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt.


Z wyrazami szacunku

  Magdalena Seifert
Specjalista ds. wsparcia i wspólpracy z NGO's
@PoznanPfron
tel. 61 666 46 12
ul. Lindego 6
60-573 Poznań

 

 
Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
środa, 30 maja 2018 11:55

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

30-05-2018

Szanowni Państwo,

 

z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pragnę Państwu podziękować za trud i zaangażowanie w niesieniu pomocy dzieciom, które czasowo straciły możliwość wychowania się we własnych domach. Jako Rodzice Zastępczy z wielką odpowiedzialnością budujecie zastępczy dom dla każdego potrzebującego pomocy dziecka, które trafia pod Waszą opiekę. Wyzwanie, które podejmujecie każdego dnia, świadczy o gotowości do poświęceń oraz otwartości na potrzeby dzieci, które dzięki Waszej trosce zyskują bezpieczną przystań i domową atmosferę.

 

W tym trudnym dla nich czasie to właśnie Państwo przygotowujecie dzieci do godnego życia oraz do pokonywania trudności życiowych, jednocześnie szanując ich prawo do nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z bliskimi. Dzieci te zazwyczaj doświadczyły trudnych przeżyć, a zatem wymagają szczególnej troski i traktowania. Wielu z wychowanków potrzebuje specjalistycznego wsparcia i pomocy w wyrównywaniu kompetencji społecznych i edukacyjnych.


To na Państwu spoczywa wreszcie także i ciężar pomocy w odbudowaniu zaufania do świata dorosłych. A przecież niejednokrotnie posiadacie i własne biologiczne potomstwo i wynikające z tego obowiązki rodzicielskie. Tym bardziej należy się Państwu uznanie i szacunek za cierpliwość, zrozumienie oraz codzienne dzielenie się miłością z podopiecznymi.

 

Chcielibyśmy - obok serdecznych podziękowań za zaangażowanie - czynić Państwa pracę łatwiejszą i bardziej satysfakcjonującą z punktu widzenia obowiązujących rozwiązań prawnych. Stąd też proponowane w ramach nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nowe rozwiązania prawne są obecnie szeroko konsultowane ze środowiskiem zrzeszającym między innymi osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą. Mam nadzieję, że ich wynikiem będą rozwiązania, które pomogą Państwu w codziennym wypełnianiu obowiązków i jednocześnie będą właściwie zabezpieczać prawa dziecka.

 

Dziękując jeszcze raz za włożony trud i poświęcenie, życzę Państwu wielu sukcesów w tym trudnym zadaniu, które z oddaniem realizujecie każdego dnia.

 

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Rafalska

 
30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
środa, 30 maja 2018 11:47

SZANOWNI RODZICE ZASTĘPCZY

 

 

Dzień 30 maja to Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 

             

 

 

           

 w tym szczególnym dniu składamy Państwu serdeczne podziękowania, za codzienną troskę, opiekę i wychowanie dzieci, które przygotowujecie do pokonywania

 

trudności życiowych w bezpiecznej i rodzinnej atmosferze.

 

 

 

 Wyrażamy słowa uznania dla Państwa decyzji,

 

              ogromu zaangażowania, empatii, odwagi i odpowiedzialności.

 

 

 

 

 

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, oraz wielu sukcesów

 

w wypełnianiu tak ważnej misji - misji Rodzica Zastępczego.

 

 

 

 

 

                                                           
                                                          Z wyrazami uznania i szacunku

 

                                             Bernadeta Staszak

 

                                                                                               Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

                                                     w Środzie Wielkopolskiej

                                                wraz z pracownikami

 


Środa Wielkopolska, dnia 30 maja 2018 r.

 
Wesołych Świąt !!!
piątek, 30 marca 2018 10:27
 
Wesołych Świąt!!!
piątek, 30 marca 2018 10:15

 

Niech zbliżające się Święta Wielkiej Nocy

 

będą dla wszystkich WOLONTARIUSZY

 

czasem głębokiej zadumy,

 

i umocnieniem swego przekonania

 

o potrzebie pomagania innym,

 

ale i czasem ogromnej radości

przeżywanej z najbliższymi.


                                           Klub Wolontariusza 
 

 
Bezpłatna księgowość dla organizacji pozarządowych
piątek, 23 marca 2018 17:03
Szanowni Państwo,
 
przypominamy, iż w związku z uruchomieniem przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych nowej usługi polegającej na bezpłatnym prowadzeniu księgowości przez okres sześciu miesięcy, przeprowadzamy rozpoznanie na zapotrzebowanie w zakresie prowadzenia księgowości w fundacjach, stowarzyszeniach, spółkach non-profit i spółdzielniach socjalnych. Z usług skorzystać będą mogły podmioty zarejestrowane w obrębie subregionu poznańskiego (powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski oraz Miasto Poznań).

Podmioty zainteresowane prowadzeniem księgowości przez okres pół roku (od 1 marca do 31 sierpnia 2018 r.) proszone są o wyrażenie zainteresowania do soboty, 10.03.2018 r., przesyłając wiadomość zwrotną na adres mailowy:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W  tytule maila prosimy wpisać "Usługi księgowe". W treści maila należy podać:
 
1. Imię i nazwisko osoby do kontakt
3. Telefon oraz email osoby do kontaktu
3. Nazwa organizacji
4. Siedziba organizacji
 
W przypadku pojawienia się pytań, zachęcamy do kontaktu mailowego:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  bądź telefonicznego: 61 853 09 30

Więcej
 
Informacja dla organizacji pozarządowych
poniedziałek, 05 marca 2018 12:49

                                                           

             WOJEWODA Wielkopolski

           oraz

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI

- CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

zapraszają

PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

z terenu województwa wielkopolskiego

 na spotkanie dotyczące konkursu ofert w ramach Programu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którzy przestawią Państwu możliwości pozyskania finansowania działalności organizacji pozarządowych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 oraz odpowiedzą na Państwa pytania i wątpliwości.  

 

Spotkanie odbędzie się 21  marca 2018 r. o godz. 11.15

w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do 19.03.2018 r.

na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod numerem: 61 8541278


Serdecznie zapraszamy!

Więcej

 
Wesołych Świąt
czwartek, 21 grudnia 2017 14:26

             
  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
rodzinnego ciepła i wewnętrznego spokoju
oraz zdrowia, pomyślności i wytrwałości w Nowym Roku

Życzą:
 Bernadeta Staszak
 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
wraz z pracownikami
 
Nauka poprzez zabawę
czwartek, 21 grudnia 2017 13:24

W powiecie średzkim dla podkreślenia wyjątkowej misji jaką mają do spełnienia rodziny zastępcze zorganizowano w dniu 18 grudnia br. spotkanie pt.: „Nauka poprzez zabawę”. Spotkanie to miało szczególny charakter, bowiem odbyło się w okresie przedświątecznym. W imprezie wzięły udział rodziny zastępcze z terenu powiatu średzkiego, Starosta Średzki Pan Marcin Bednarz, Komendant Państwowej Straży Pożarnej Pan Jarosław Kuderczak oraz Pan Dariusz Miachałkiewicz – właściciel zakładu kominiarskiego. Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Pan Marcin Bednarz, który podkreślił szczególną wagę rodzicielstwa zastępczego i wyraził uznanie dla otwartości serc i odwagi dla osób podejmujących to wyzwanie życiowe dla potrzebujących dzieci.  Podczas spotkania Pani  Bernadeta Staszak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej podziękowała „powiatowej rodzinie zastępczej” za współpracę i codzienny trud włożony w tworzenie dzieciom  „bezpiecznego domu”.

DSC_0672.JPG
W tym okresie nie mogło zabraknąć prezentów a było one dość nietypowe. Komendant Straży Pożarnej w ramach kampanii społecznej MSWIA „Czad  i ogień. Obudź  czujność!” wręczył wspólnie z fundatorem nagród Zakładem Kominiarskim Michałkiewicz losowo wybranym rodzinom czujniki tlenku węgla i dymu.

DSC_0690.JPG

W radosnej, świątecznej atmosferze dzieci z dorosłymi poprzez dobrą zabawę wyrażali własne emocje. Wspólnie spędzony czas,  stał się tez okazja do wymiany doświadczeń miedzy rodzinami zastępczymi oraz nawiązania serdecznych relacji między sobą. Nie zabrakło też słodkich upominków dla dzieci.

Całość spotkania zostało sfinansowane ze środków własnych powiatu średzkiego.

DSC_0758.JPG

 
ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH WOLONTARIUSZY
czwartek, 21 grudnia 2017 10:39
 Weso__ych___wi__t.JPG
 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 1 z 9


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)