PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Aktualności
Program "Aktywny samorząd" - informacja dla studentów
czwartek, 01 października 2020 12:04


 

Przypominamy, że do 10 października 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2020/2021 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

Wniosek o dofinansowanie można składać przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/

Więcej…
 
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
czwartek, 01 października 2020 06:49
Dzień 1 października został ustanowiony 14 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako święto - Miedzynarodowy Dzień Osób Starszych.


Z tej okazji życzę Państwu długich lat życia w zdrowiu i pogody ducha.
Niech ten czas będzie dla Państwa czasem aktywności, rozwijania swoich pasji, zainteresowań oraz realizacji dotąd niespełnionych  jeszcze marzeń.
Niech każdy dzień przynosi wiele radości i uśmiechu na twarzy.


Bernadeta Staszak
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
wraz z pracownikami


 
Program PFRON "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł III
Państwowy Fundusz Rehabiliatcji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III.
Więcej…
 
Zapytanie ofertowe - naprawa dachu obiektu przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej
środa, 12 sierpnia 2020 13:03
Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, zaprasza do złożenia ofert na naprawę dachu obiektu przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej.

Zapytanie ofertowe - link do zapytania ofertowego
 
DOOR-TO-DOOR
poniedziałek, 10 sierpnia 2020 07:52

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

PN.: „KOMPLEKSOWA KONCEPCJA ORGANIZACJI USŁUG  INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR W POWIECIE ŚREDZKIM”

 

Szanowni Państwo

 

W związku z opracowywaną koncepcją indywidualnych usług transportowych dla mieszkańców powiatu średzkiego mających  trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność , w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące, osoby starsze zapraszam do wypełnienia ankiety na temat potrzeb w tym zakresie. Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego.

 

 

Państwa odpowiedzi pomogą zdefiniować problemy mieszkańców powiatu  średzkiego w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej i publicznej oraz stanowić będą podstawę do opracowania diagnozy potrzeb.

 

 

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych   w dniach 10 sierpnia 2020r. do 19 sierpnia 2020 r.  poprzez wypełnienie Ankiety.

 Ankieta - do pobrania

 

Bernadeta Staszak

Dyrektor PCPR

 

 
PFRON rozszerza zakres wsparcia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
piątek, 07 sierpnia 2020 09:01
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 lipca 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2020 r.
Wprowadzone zmiany odnoszą się do rozdziału III Postanowienia ogólne, ust. 6 dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi””.
Decyzja Zarządu PFRON obejmuje, między innymi,  rozszerzenie katalogu placówek (których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach Modułu III programu) o szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także o ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW). Wprowadzone zmiany stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez środowisko osób niepełnosprawnych oraz postulaty Realizatorów programu. W przypadku szkół specjalnych przysposabiających do pracy wsparcie będą mogły uzyskać osoby pełnoletnie od 18 do 24 roku życia, zaś w przypadku ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – osoby od 18 do 25 roku życia.
Więcej…
 
Zpytanie ofertowe na catering w Środowiskowym Domu Samopomocy
środa, 15 lipca 2020 10:36

Zapraszamy do składania ofert na usługę cateringową.


Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia gotowych gorących posiłków jednodaniowych (usługa cateringowa) dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Szkolnej 2.

Zapytanie ofertowe -
więcej
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 -
więcej
Oświadczenie - załącznik nr 2 -
więcej
Klauzula informacyjna - załącznik nr 3 -
więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na usługę: Przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej wyłoniono Wykonawcę:

Domowy Obiadek Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 57
61-891 Poznań


                                                                                    Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej
                                                                                                                                                                          /-/ Ewa Przybylska

 
zapytanie ofertowe - wyposażenie miesjca kwarantanny 1
poniedziałek, 13 lipca 2020 08:43
Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, jako realizujący projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” o nr WND-POWER.02.08.00-00-0107/20 zaprasza do złożenia ofert na dostawę wyposażenia miejsca kwarantanny:

Zapytanie ofertowe - czytaj

Formularz ofertowy - czytaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wyposażenie miejsca kwarantanny wyłoniono Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe S. J. Olejniczak
ul. Pałczyńska
62-320 Miłosław


                                                              Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
                                                                                                          /-/ Bernadeta Staszak


 
Zapytanie ofertowe - wyposażenie miejsca kwarantanny
poniedziałek, 13 lipca 2020 07:53
Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, jako realizujący projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” o nr WND-POWER.02.08.00-00-0107/20 zaprasza do złożenia ofert na dostawę wyposażenia miejsca kwarantanny.

Zapyatnie ofertowe - czytaj

Formularz ofertowy - czytaj


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wyposażenie miejsca kwarantanny wyłoniono Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe S. J. Olejniczak
ul. Pałczyńska
62-320 Miłosław


                                                              Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
                                                                                                          /-/ Bernadeta Staszak
 
Zapytanie ofertowe - środki ochronne
poniedziałek, 13 lipca 2020 07:28

Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, jako realizujący projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” o nr WND-POWER.02.08.00-00-0107/20 zaprasza do złożenia ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej.

Zapytanie ofertowe - czytaj

Formularz ofertowy - czytaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę śroków ochrony indywidualnej wyłoniono Wykonawcę:

P.W."MAT" Marzena Tkaczuk
ul. Zgodna 4b
27-200 Starachowice


                                                              Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
                                                                                                          /-/ Bernadeta Staszak


 
Zapytanie ofertowe
piątek, 10 lipca 2020 12:21

Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, jako realizujące projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” o nr WND-POWER.02.08.00-00-0107/20 na potrzeby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu średzkiego,  zaprasza do złożenia ofert na dostawę 52 szt. sprzętu komputerowego oraz 1 szt. ekranu projekcyjnego, elektrycznego do zabudowy sufitowej, wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe - czytaj

Formularz ofertowy - czytaj


16.07.2020 wpłynęły pytania potencjalnego Wykonawcy dotyczące zapytania ofertowego nr 1/PZ.0601.1.2020 dot. projektu zakupu komputerów dla dzieci w pieczy zastępczej. Poniżej publikujemy odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy ? Czy też dopuszcza sprzęt np. poleasingowy ?

Tak, Zamawiający wymaga aby sprzęt był fabrycznie nowy.

Pytanie 2

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z laptopem licencji na Microsoft 2010 dla użytkowników domowych i małych firm.

Czy pod w/w nazwą Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na pakiet Microsoft Office 2010 dla użytkowników domowych i małych firm ?

Pragniemy zauważyć, że wspomniana licencja jest już od kilku lat niedostępna w sprzedaży. Pojawiły się kolejne wersje pakietu MS Office tj, 2013, 2016, najnowsza 2019 i tylko ta ostatnia jest dostępna w oficjalnym kanale sprzedaży firmy Microsoft w Polsce.

Microsoft nie prowadzi obecnie sprzedaży licencji na starsze pakiety MS Office, inne niż wersja 2019 co sprawia, że zakup takiej licencji obarczony jest olbrzymim ryzykiem nabycia nielegalnego oprogramowania.

Ponadto, pakiet MS Office 2010 nie jest wspierany przez MS Windows 10 co uniemożliwia jego instalację.

Wnosimy o wykreślenie tego punktu z wymagań specyfikacji lub zmianę na pakiet MS Office 2019 dla użytkowników domowych i uczniów który jest właściwym pakietem w kontekście grupy docelowej odbiorców laptopów.

Zamawiający nie zmienia specyfikacji w zakresie MS Office 2010.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie notebooków z licencją MS Windows 10 Pro w wersji edukacyjnej K-12?

Tak, Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia sprzętu z licencją MS Windows PRO Education (K12).


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego i ekranu projekcyjnego wyłoniono Wykonawcę:

BESTPRINT Przemysław Tomczak
ul. Św. Wawrzyńca 2
63-000 Środa Wielkopolska


                                                              Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
                                                                                                          /-/ Bernadeta Staszak

  
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 14


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)