PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Aktualności
Zapytanie ofertowe
czwartek, 12 września 2019 10:33

Zapytanie ofertowe

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Przedmiot zamówienia

Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego – etap I” dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 9.1 – inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, poddziałanie 9.1.2 – infrastruktura społeczna.

Zapytanie ofertowe - więcej (pdf 886 KB)

Załącznik nr 1 - do pobrania (doc 60 KB)
Załącznik nr 2 - do pobrania (doc 84 KB)
Załącznik nr 3 - do pobrania (doc 80 KB)
Załącznik nr 4 - do pobrania (doc 73 KB)
Załącznik nr 5 - do pobrania (doc 47 KB)
Załącznik nr 6 - do pobrania (pdf 765 KB)
Załącznik nr 7 - do pobrania (pdf 605 KB)
Załącznik do umowy - do pobrania (doc 70 KB)

25 września 2019 r. - informacja o wybranym Wykonawcy:

Piotr Olszowy
RYSOL Usługi Porojektowe i Ogólnobudowlane
ul. Średzka 10
62-322 Orzechowo


 
Aktywny samorząd - dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
piątek, 02 sierpnia 2019 17:13
W ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Przypominamy, że dla mieszkańców powiatu średzkiego realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
Więcej…
 
Ogólnopolska Linia Pomocy Pokrzywdzonym
poniedziałek, 03 czerwca 2019 10:41

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

 

 

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900

 

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

 

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

 

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

- obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

- zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ),

- zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

- upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem

- promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

- informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

zwany dalej Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości został utworzony na podstawie art. 43 ustawy Kodeks Karny Wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (DZ. U. 2018 poz. 652 ze zm.) Szczegółowe zasady udzielania pomocy i dotacji w ramach Funduszu, zostały określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r., w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. 2017, poz. 1760). Rozporządzenie określa zasady i tryby udzielania dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.

 

Odwiedź również nasze strony:

www.numersos.pl

www.pokrzywdzeni.online

www.swiadkowie.online

www.samobojstwo.online

www.przemoc.online

www.dla-dziecka.online

 
List do Rodziców Zastępczych
piątek, 31 maja 2019 16:54
 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
środa, 29 maja 2019 13:01

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

 

30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Z tej okazji składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności  i satysfakcji z pełnionej funkcji Rodzica Zastępczego.

Życzymy Państwu wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu tej, jakże ważnej misji.

Dziękujemy za zaangażowanie włożone w opiekę i wychowanie dzieci oraz stworzenie im szczęśliwego  i bezpiecznego Domu.

 

Z wyrazami szacunku i uznania            

Dyrektor i pracownicy  Powiatowego Centrum Pomoccy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej                           

 

Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej serdecznie zapraszają Rodziny Zastępcze z terenu powiatu średzkiego na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r., o godzinie 16.00 na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Odrodzenie” ul. Wrzesińska.  W programie liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych!

 
Radosnych Świąt
piątek, 19 kwietnia 2019 14:07
 
Rozstrzygnięcie pocedury rozeznania rynku
piątek, 15 marca 2019 15:01
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono najkorzystniejszą ofertę:

Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia w Poznaniu
ul. Żmigrodzka 41/49
61-171 Poznań
 
Zaproszenie do składania ofert
wtorek, 05 marca 2019 14:57
Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na usługę szkoleniową wykonaną dla uczestników projektu w ramach projektu „Usługi społeczne – w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim” nr RPWP.07.02.02-30-0052/17, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe realizowanego przez Powiat Średzki/Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
czytaj

 
"Pożar w Brodowie"
piątek, 15 lutego 2019 14:39
Uprzejmie informujemy, że zostało uruchomione konto do wpłat środków dla poszkodowanych w pożarze.

Dane do wpłaty:

Stowarzyszenie ERIPIO działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej


Numer konta: 83 9085 0002 0000 0003 5770 0003 z dopisiem: "Pożar w Brodowie"
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2019 r.
piątek, 15 lutego 2019 14:21
TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 2019 R.
W dniach od 18 do 24 lutego 2019 roku Ministwerstwo Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
 
Do akcji przyłącza się również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
 
W  dniach od 18 do 22 lutego 2019 r., w godzinach urzędowania tj. w poniedziałek od 8.00 - 16.00 oraz od wtorku do piątku od 7.00 - 15.00, będzie można uzyskać porady i pomoc, a w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Lipowej 12,  będzie prowadzone poradnictwo prawne w godzinach od 17.30 do 19.30.
 
Informacja dotycząca trwałości projektu
czwartek, 31 stycznia 2019 11:41

 

Informacja dotycząca trwałości projektu

„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”

Nr RPWP.07.02.01-30-0022/15

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego  i ich jednostki organizacyjne.

 

W związku z zakończeniem realizacji ww. projektu w dniu 30.09.2018 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej wraz z Partnerami: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzykosach,  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dominowie, Stowarzyszeniem Pomocy „SOS” w Środzie Wielkopolskiej, deklaruje instytucjonalną gotowość do kontynuacji przez okres 24 miesięcy, następujących usług:

 

 

1.      w zakresie wspierania pieczy zastępczej przez:


1)
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej:

- specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne,
- zajęcia logopedyczne,
- realizacja zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określone ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- szkolenie rodzin zastępczych i przeszkolonych kandydatów na rodziny zastępcze (w formie grupowej i indywidualnej),
- szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
- w ramach wsparcia rodziny zastępczej zawodowej z funkcją pogotowia rodzinnego została zatrudniona osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i prowadzeniu gospodarstwa,
- pogłębiona diagnoza w tym pod kątem Zespołu FAS,
- rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna,

2)            2)  Stowarzyszenie Pomocy „SOS” w Środzie Wielkopolskiej:

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u wychowanków Publicznej Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej,

- lokalne spotkania z kandydatami do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

 

 

2.     w zakresie wspierania rodzin w gminach przez:

 

 

1)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej:

- specjalistyczne poradnictwo dla rodziców w formie indywidualnych treningów kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

- warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

- indywidualne wsparcie psychologiczne,

 - mediacje rodzinne,

 - poradnictwo prawne,

 - asystent rodziny,

- usługi świadczone w ramach Placówki Wsparcia Dziennego dla 30 dzieci.

 

 

2)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą:

Usługi świadczone w ramach Placówki Wsparcia Dziennego dla 20 dzieci.

 

3)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach:

- specjalistyczne poradnictwo indywidualne,

- indywidualne treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

- warsztaty edukacyjne grupowe (treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich),

- warsztaty dla dzieci podnoszące umiejętności społeczne,

- grupa samopomocy,

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna – warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci,

- indywidualne poradnictwo specjalistyczne (logopedyczne).


4)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie:

- indywidualne poradnictwo specjalistyczne psychologiczne,

- indywidualne treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

- warsztaty edukacyjne (treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich),

- warsztaty dla dzieci podnoszące umiejętności społeczne,

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna – warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci.


5)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie:

- warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności rodzicielskie,

- warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności rodzicielskie z zakresu profilaktyki zdrowia dzieci,

- warsztaty edukacyjne, w tym treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,
- indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem.

 

Przyznanie usługi następuje po zdiagnozowaniu potrzeby udzielenia pomocy społecznej przez pracownika socjalnego instytucji świadczącej usługi.


 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 10


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)