PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Uchwały

Uchwała Nr 52/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej na rok 2019. 


Uchwała Nr 465/2014 Zarządu Powiatu Średzkiegoz dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2014 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego. (Plik PDF Romiar 145 KB)


Uchwała Nr XLI/232/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013. (Plik PDF Romiar 38 KB)


Uchwała Rady Powiatu Średzkiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013 NR XXXV/199/2013 Z DNIA 26 MARCA 2013 ROKU


Uchwała Rady Powiatu Średzkiego w sprawie uchwalenia Programu pod nazwą "System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego na lata 2007-2015" NR VIII / 49/2007 Z DNIA 30 MAJA 2007 ROKU


Uchwała Rady Powiatu Średzkiego w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Średzkiego na lata 2011-2013 NR V/27/2011  Z DNIA 22 LUTEGO 2011 ROKU


Uchwała Rady Powiatu Średzkiego  w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2015 NR V/28/2011 Z DNIA 22 LUTEGO 2011 ROKU


Uchwała Rady Powiatu Średzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020 NR IX/ 56/2011 Z DNIA 14 CZERWCA 2011 ROKU


Uchwała Zarządu Powiatu Średzkiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu  nr POKL.07.02.01-30-098/11, pn. „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim" NR 130/2011 Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU


 Uchwała Rady Powiatu Średzkiegow sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej NR V/29/2011 Z DNIA 22 LUTEGO 2011 ROKU


Uchwała Rady Powiatu Średzkiego w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Średzkiego na lata 2011-2013. NRV/27/2011 Z DNIA 22 LUTEGO 2011 ROKU


Uchwała Rady Powiatu Średzkiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 NR XXXVIII/221/2010 Z DNIA 23 MARCA 2010 ROKU


Uchwała Zarządu Rady Powiatu Średzkiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r. fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji społecznej NR 344/2009 Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2009 ROKU


Uchwała Rady Powiatu Średzkiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w roku 2009 NR XXVII /156/2009 Z DNIA 24 MARCA 2009 ROKU


Uchwała Rady Powiatu Średzkiego w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009 – 2020 NR XXV/146/2008 Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU


Uchwała Rady Powiatu Średzkiego w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pn.,, Aktywni w środowisku" na lata 2009-2013 NR XXV/ 147/2008 Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU


Uchwała Rady Powiatu Średzkiego w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej  pn. ,,Aktywna Rodzina" na lata 2009-2013 NR XXV/148/2008 Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU


Uchwała Rady Powiatu Średzkiego  w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r. Nr XVI/104/2008  Z DNIA 28 MARCA 2008 ROKU


Uchwała Rady Miejskiej w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie WIkp. Nr IV/12\98 Z DNIA 22 GRUDNIA 1998 ROKU


 Uchwała Rady Powiatu Średzkiego w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia — Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi NR XX/88/2000 Z DNIA 30 CZERWCA 2000 ROKU


 Uchwała Rady Powiatu Średzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012 NR XXVII/160/2012 Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2012 ROKU


Uchwała Rady Powiatu Średzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012 NR XXXI/182/2012 Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 ROKU


Uchwała Rady Powiatu Średzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007 NR X/64/2007 Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2007 ROKU

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)