PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakt z otoczeniem przy czym:

a) na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale mieszkają

b) na likwidacją barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności


Uwaga!

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanienie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 

 Wnioski do pobrania:

Likwidacja barier architektonicznych - dorośli (Plik PDF Rozmiar 524 KB)


Likwidacja barier architektonicznych - dzieci (Plik PDF Rozmiar 531 KB)


Likwidacja barier technicznych - dorośli (Plik PDF Rozmiar 523 KB)

 
Likwidacja barier technicznych - dzieci (Plik PDF Rozmiar 533 KB)


Likwidacja barier w komunikowaniu się -  dorośli (Plik PDF Rozmiar 594 KB)


Likwidacja barier w komunikowaniu się -  dzieci (Plik PDF Rozmiar 599 KB)

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)