PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Orzekanie o niepełnosprawności


Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół orzeka w sprawach ustalenia niepełnosprawności dziecka do lat 16 oraz ustalenia stopnia niepełnosprawności w stosunku do osób powyżej 16 roku życia.

 

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U z 2016r., poz. 2046 ze zm.)


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110, ze zm.)


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162)

 

FORMULARZE DO POBRANIA:

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (Plik PDF Rozmiar 275 KB)

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Plik PDF Rozmiar 286 KB)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (Plik PDF Rozmiar 63 KB)


 

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)