PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Placówki Pomocy Społecznej w powiecie średzkim

 

 

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ


Osoba lub rodzina, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, której nie jest w stanie pokonać wykorzystując własne środki może zwrócić się o pomoc do właściwego ze względu na miejsce pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Na terenie powiatu średzkiego działają :

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp.

ul. Sportowa 9 c

63-000 Środa Wlkp.

tel./fax : 0-61 285-35-80

Dyrektor - Danuta Wieczorek


Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie

ul. Centralna 8

63-012 Dominowo

tel./fax : 0-61 285-19-41

Kierownik - Lidia Szewczyk


Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach

ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

tel./fax : 0-61 285-15-35

Kierownik - Anna Kwaśniewska


Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą

ul. Jesionowa 2a

63-040 Nowe Miasto n/Wartą

tel. 0-61 287-41-61 , 287-41-62, fax 0-61 287-45-84

Dyrektor - Iwona Golińska


Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie

ul. P

63-020 Zaniemyśl

tel./fax : 0-61 285-71-18

Kierownik - Anna Zimmer

 

OŚRODKI WSPARCIA
 

Osoby niepełnosprawne - z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać specjalistyczną pomoc prowadzoną przez ośrodki wsparcia:

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Szkolna 2

63-000 Środa Wlkp.

tel./fax 0-61 285-38-06, 0-61 287-06-40

Organ prowadzący - powiat średzki

Ośrodek zapewnia specjalistyczną pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi.


Środowiskowy Dom Samopomocy

Chromiec

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Organ prowadzący - gmina Nowe Miast nad Wartą

Ośrodek zapewnia specjalistyczną pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Lipowa 12, 63-000 Środa Wlkp.

tel. 0-61 285-86-32

 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szlachcinie

Szlachcin 32

63-000 Szlachcin

tel./fax 0-61 285-12-18
 

Organ prowadzący - powiat średzki

Placówka prowadzi wsparcie dzienne dla dzieci z możliwością pobytu całodobowego oraz pomoc rodzinie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Skierowanie wydaje PCPR w Środzie Wlkp.


Placówki Wsparcia Dziennego


Placówka Wsprcia Dziennego - "Słoneczko" w Boguszynie

Organ prowadzący - gmina Nowe Miasto nad Wartą

Placówka Wsprcia Dziennego - "Kompas" w Środzie Wielkopolskiej

Organ prowadzący - gmina Środa Wielkopolska

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)