PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

USŁUGI DOOR TO DOOR
Projekt „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim”

 


22 grudnia 2020 r. Powiat Średzki podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczącą realizacji projektu grantowego door-to-door pn. „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim” w ramach konkursu grantowego pn.: Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Jednostką realizującą ww. projekt jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.


Ze środków otrzymanych w ramach projektu Powiat m.in. zakupi 2 samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku oraz świadczone będą usługi transportowe door-to-door. Ponadto obiekt przy ul. Mała Klasztorna 3 zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


W ramach projektu na terenie powiatu średzkiego będzie funkcjonował bezpłatny transport indywidualny dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności z miejsca zamieszkania lub innego miejsca w dotarciu do miejsca docelowego. Wsparcie w zakresie mobilności otrzymają mieszkańcy powiatu średzkiego, którzy ukończyli 18 rok życia mający trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność (m.in. poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące, starsze i inne).


W Projekcie przewidziano również poprawę dostępności jednego wielorodzinnego budynku przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej poprzez m.in. instalację urządzeń ułatwiających wejście – domofonów, siłownika wspomagającego otwieranie drzwi oraz dostosowanie dziedzińca do potrzeb osób mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się.


Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022 r.

Łączna wysokość wydatków projektu wynosi 1 249 363,15 zł, z tego wkład Funduszy Europejskich 1 052 963,26 zł.

Udzielenie tego rodzaju wsparcia jest niezbędne z uwagi na wykluczenie komunikacyjne tych osób oraz potrzebę aktywizacji społecznej i zawodowej. Zapewnienie usług indywidualnego transportu dla osób starszych i niepełnosprawnych z terenu powiatu ułatwi dostęp m.in. do edukacji, kultury, sportu. Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door.


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOOR TO DOOR
do pobrania


KARTA ZGŁOSZENIOWA USŁUGI WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O SPEŁNIENIU WARUNKÓW - do pobrania


Zgłoszenia: tel.  61 287 06 40, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Koncepcja świadczenia usług door to door
do pobrania
 


 

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)