PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

zapytanie ofertowe - wyposażenie miesjca kwarantanny 1
poniedziałek, 13 lipca 2020 08:43
Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, jako realizujący projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” o nr WND-POWER.02.08.00-00-0107/20 zaprasza do złożenia ofert na dostawę wyposażenia miejsca kwarantanny:

Zapytanie ofertowe - czytaj

Formularz ofertowy - czytaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wyposażenie miejsca kwarantanny wyłoniono Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe S. J. Olejniczak
ul. Pałczyńska
62-320 Miłosław


                                                              Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
                                                                                                          /-/ Bernadeta Staszak


 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)