PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zapytanie ofertowe
piątek, 10 lipca 2020 12:21

Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, jako realizujące projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” o nr WND-POWER.02.08.00-00-0107/20 na potrzeby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu średzkiego,  zaprasza do złożenia ofert na dostawę 52 szt. sprzętu komputerowego oraz 1 szt. ekranu projekcyjnego, elektrycznego do zabudowy sufitowej, wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe - czytaj

Formularz ofertowy - czytaj


16.07.2020 wpłynęły pytania potencjalnego Wykonawcy dotyczące zapytania ofertowego nr 1/PZ.0601.1.2020 dot. projektu zakupu komputerów dla dzieci w pieczy zastępczej. Poniżej publikujemy odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy ? Czy też dopuszcza sprzęt np. poleasingowy ?

Tak, Zamawiający wymaga aby sprzęt był fabrycznie nowy.

Pytanie 2

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z laptopem licencji na Microsoft 2010 dla użytkowników domowych i małych firm.

Czy pod w/w nazwą Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na pakiet Microsoft Office 2010 dla użytkowników domowych i małych firm ?

Pragniemy zauważyć, że wspomniana licencja jest już od kilku lat niedostępna w sprzedaży. Pojawiły się kolejne wersje pakietu MS Office tj, 2013, 2016, najnowsza 2019 i tylko ta ostatnia jest dostępna w oficjalnym kanale sprzedaży firmy Microsoft w Polsce.

Microsoft nie prowadzi obecnie sprzedaży licencji na starsze pakiety MS Office, inne niż wersja 2019 co sprawia, że zakup takiej licencji obarczony jest olbrzymim ryzykiem nabycia nielegalnego oprogramowania.

Ponadto, pakiet MS Office 2010 nie jest wspierany przez MS Windows 10 co uniemożliwia jego instalację.

Wnosimy o wykreślenie tego punktu z wymagań specyfikacji lub zmianę na pakiet MS Office 2019 dla użytkowników domowych i uczniów który jest właściwym pakietem w kontekście grupy docelowej odbiorców laptopów.

Zamawiający nie zmienia specyfikacji w zakresie MS Office 2010.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie notebooków z licencją MS Windows 10 Pro w wersji edukacyjnej K-12?

Tak, Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia sprzętu z licencją MS Windows PRO Education (K12).


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego i ekranu projekcyjnego wyłoniono Wykonawcę:

BESTPRINT Przemysław Tomczak
ul. Św. Wawrzyńca 2
63-000 Środa Wielkopolska


                                                              Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
                                                                                                          /-/ Bernadeta Staszak

  


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)