PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Załatwianie spraw w PCPR
piątek, 05 czerwca 2020 08:56

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej od dnia 1 czerwca 2020 roku

 

 

1.    Pracownicy jednostki pracują w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.

2.    Klienci przyjmowani są  w godzinach pracy jednostki. W celu kontaktu osobistego zalecane jest ustalenie telefoniczne terminu i godziny wizyty z pracownikiem jednostki.

3.    W Centrum Informacji, w wyznaczonym miejscu można  składać wnioski oraz wszelkie dokumenty w sprawach załatwianych przez jednostkę.

4.    Wszystkie sprawy można załatwiać również za pośrednictwem poczty elektronicznej,  poczty tradycyjnej, telefonicznie lub przez e-PUAP.


5.    Posiedzenia składów orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności odbywać się będą bez osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego wówczas, gdy lekarz orzecznik uzna złożoną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia. 
W uzasadnionych przypadkach strona zostanie wezwana do osobistego stawiennictwa.

6.    Klienci w trakcie wizyty w jednostce zobowiązani są do:

– zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki albo przyłbicy ochronnej oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika PCPR,

– dezynfekcji rąk przy punktach obsługi klientów w budynku PCPR, 
    w których dostępny jest żel do dezynfekcji,

– zachowania dystansu 2 m od innych osób.

7.    Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej PCPR, a także wywieszone w siedzibie jednostki.

 

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)