PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zapytanie ofertowe
czwartek, 12 września 2019 10:33

Zapytanie ofertowe

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Przedmiot zamówienia

Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego – etap I” dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 9.1 – inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, poddziałanie 9.1.2 – infrastruktura społeczna.

Zapytanie ofertowe - więcej (pdf 886 KB)

Załącznik nr 1 - do pobrania (doc 60 KB)
Załącznik nr 2 - do pobrania (doc 84 KB)
Załącznik nr 3 - do pobrania (doc 80 KB)
Załącznik nr 4 - do pobrania (doc 73 KB)
Załącznik nr 5 - do pobrania (doc 47 KB)
Załącznik nr 6 - do pobrania (pdf 765 KB)
Załącznik nr 7 - do pobrania (pdf 605 KB)
Załącznik do umowy - do pobrania (doc 70 KB)

25 września 2019 r. - informacja o wybranym Wykonawcy:

Piotr Olszowy
RYSOL Usługi Porojektowe i Ogólnobudowlane
ul. Średzka 10
62-322 Orzechowo


 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)