PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Aktywny samorząd - dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
piątek, 02 sierpnia 2019 17:13
W ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Przypominamy, że dla mieszkańców powiatu średzkiego realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
Moduł I Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym 
UWAGA: PFRON w tym zadaniu wymaga zatrudnienia lub nauki lub potwierdzonych opinią eksperta PFRON rokowań uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie
  • maksymalna kwota dofinansowania do 10 000,00 zł
  • wymagany udział własny wynosi co najmniej - 10%
 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)