PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zaproszenie do składania ofert
wtorek, 05 marca 2019 14:57
Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na usługę szkoleniową wykonaną dla uczestników projektu w ramach projektu „Usługi społeczne – w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim” nr RPWP.07.02.02-30-0052/17, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe realizowanego przez Powiat Średzki/Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
czytaj

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)