PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Terminy zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
czwartek, 17 września 2015 10:08

  • 30 września 2015 roku upływa termin przyjmowania wniosków dotyczących refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015  (z powodu zakończenia tego roku akademickiego); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia);

  • 10 października 2015 roku upływa termin skałdania wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016. Nabór wniosków w module II został wydłużony do dnia 10 października zgodnie z postulatami środowisk akademickich.

Za datę złożenia wniosku uważa się
datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Przypominamy, że w ramach Modułu II można ubiegać się o dofinansowanie edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, studia doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)