PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Historia ŚDS

W roku 1994 polski parlament pracował nad zmianami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. W Polsce podobnie jak i w innych krajach europejskich ważną kwestią społeczną była pomoc osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi. Ideą wprowadzenia od 1995 roku zmian w podejściu do tej grupy osób było tworzenia systemu wsparcia w środowisku zamieszkania. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego obowiązująca od 1995 roku wprowadziła nową instytucję pomocy społecznej – środowiskowe domy Samopomocy. Z założenia placówki te miały stać się ważnym ogniwem lokalnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Tak się też stało w gminie Środa Wlkp.

Już w roku 1994 Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. opracował diagnozę problemów społecznych gminy. Z opracowania wynikało, że 2,5% mieszkańców to osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi. W związku z planami tworzenia w Polsce sieci środowiskowych domów Samopomocy w ramach zadań rządowych ówczesny Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – pani Bernadeta Staszak – wraz z kadrą opracowała projekt utworzenia i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wlkp.
Projekt został zaakceptowany przez Zarząd Miejski w Środzie Wlkp., który w miesiącu październiku 1995 roku podjął decyzję o przeznaczeniu obiektu gminnego zlokalizowanego w Środzie Wlkp. przy ulicy Szkolnej 2 na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy. Inicjatywa utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy została zakceptowana przez Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Poznaniu – panią Lidię Wrocińską – Sławską – i od listopada 1995 roku rozpoczęto inicjatywę.
Na uwagę zasługuje fakt, iż ŚDS powstał na bazie obiektu z roku 1845 a historia budynku wiąże się z edukacją. Budynek został wzniesiony z przeznaczeniem na Katolicką Szkołę Ludową. Od roku 1920 w obiekcie mieściła się Szkoła Rolnicza  utworzona przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. W 1978 roku Zespół Szkół Rolniczych został przeniesiony do nowego budynku przy ulicy Kosynierów. W obiekcie przy ulicy Szkolnej 2 w latach 1979-1991 działał Zespół Szkół Zawodowych. W latach 1991-1995 w budynku mieściła się Biblioteka Pedagogiczna oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
W listopadzie 1995 roku nastąpiło rozpoczęcie zadania tworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy. Prace projektowe i budowlane trwały do stycznia 1997 roku. W dniu 11 lutego 1997 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Sapomocy, a pierwsi uczestnicy wzięli udział w zajęciach w miesiącu maju. Dom dysponował miejscami pobytu dziennego i całodobowego. Do lipca 2000 roku placówka działała w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. Z uwagi na fakt, iż zwiększało się zainteresowanie pobytem całodobowym osób spoza gminy Środa Wlkp. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2000 roku zadanie prowadzenia Domu przejęte zostało przez powiat i tym samym Środowiskowy Dom Samopomocy jako Ośrodek Wsparcia wszedł w struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Dzięki takiej  możliwości Środowiskowy Dom Samopomocy stał się placówką o zasięgu ponadlokalnym i z pobytu całodobowego skorzystały osoby nie tylko z gminy Środa Wlkp. ale także i z gmin sąsiednich jak również innych województw.
W roku 2010 w związku ze zmianami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w zakresie funkcjonowania ośrodków wparcia – środowiskowych domów Samopomocy nastąpiły zmiany organizacyjne w wyniku których w miesiącu czerwcu zlikwidowano pobyt całodobowy. Pozyskane w ten sposób pomieszczenia zostały zaadaptowane na pokoje treningów, pokój wsparcia psychologicznego, socjalnego i pedagogicznego jak również na potrzeby Zespołu Wspierająco-Aktywizującego realizując tym samym wymagania związane ze standardami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)