PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Przeciwdziałanie przemocy

PAMIĘTAJ   !!!!
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest trudne, ale można tego dokonać.


Twoi sprzymierzeńcy to:

•policjant
•pracownik socjalny
•członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
•psycholog
•wychowawca ze świetlicy socjoterapeutycznej
•prawnik
•nauczyciel
•kurator
•pedagog
•terapeuta uzależnień
•ksiądz
•pracownik punktu konsultacyjnego

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)