PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Cykl przemocy domowej

Zapamiętaj !

Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym, znacznie częściej jest procesem  o długiej nawet kilkunastoletniej historii, ma tendencje do powtarzania się według zauważanej prawidłowości. Cykl przemocy składa się zwykle z trzech następujących po sobie faz :
 

  • Faza narastającego napięcia - jest to początek cyklu  który charakteryzuje się wzrostem napięcia   i natężeniem sytuacji konfliktowych. Objawia się poprzez :

- zniesławianie, poniżanie kobiety, sceny zazdrości, wybuchy gniewu, grożenie użyciem siły

- mężczyzna zazwyczaj wydaje ultimatum niewykonalne przez kobietę

- w obawie przed (,, utratą twarzy” ) nasila reakcje agresywne

- często zaczyna więcej pić, przyjmować inne środki zmieniające świadomość

- prowokuje kłótnie i staje się coraz bardziej niebezpieczny i przerażający

- sprawia wrażenie, że coraz mniej panuje nad swoim gniewem

- kobieta stara się opanować sytuacje, uspokaja go, spełnia wszystkie jego zachcianki aby powstrzymać go przed wyrządzeniem krzywdy

 

  • Faza gwałtownej przemocy:

-następuje wybuch gniewu i agresji

- na tym etapie dochodzi do: utraty kontroli,

- podkreślenia swojej władzy

- jest to faza krótka i trudno przewidzieć jej skutki ( podbite oko, połamane kości, obrażenia wewnętrzne, porobienie ,śmierć )

 

  • Faza miodowego miesiąca :

jest to faza skruchy ze strony sprawcy i okazywanie miłości.

- spokojne zachowanie mężczyzny, zwykle wie że posunął się za daleko i staje się inną osobą

- czuje się winny, jest mu przykro, żałuje tego co zrobił, okazuje skruchę, przeprasza, obiecuje że to się nie powtórzy i stara się znaleźć dla tego co zrobił wytłumaczenie,

- wierzy że nie zrobi tego ponownie, jest przekonany że „dał jej lekcje” i nie będzie musiał ponownie walczyć     o swoja władze

- okazuje miłość i ciepło, staje się znowu podobny do tego jakim był na początku znajomości, kiedy ofiara się   w nim zakochała,

- przynosi kwiaty, prezenty ( w miarę trwania przemocy coraz rzadziej ) zachowuje się tak, jakby przemoc nigdy nie miała miejsca, rozmawia z ofiara , dzieli się swoimi przeżyciami

-troszczy się o nią, i utrzymuje satysfakcjonujące kontakty seksualne

 

Uwaga!

Niezatrzymana w porę przemoc, nasila się z czasem, a z każdym następnym cyklem przemocy agresja wzrasta.

Można jednak przerwać cykl przemocy- powiedz o tym co się dzieje w domu, zwrócą się o pomoc do odpowiednich instytucji.

 

Jeżeli w twojej rodzinie występuje problem alkoholu i przemocy, nie szukaj rad u osób niekompetentnych, ratuj zdrowie swoje i swojej rodziny, zwróć się po  pomoc do instytucji, które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia i przemocy.

 

Pomoc i wsparcie osobom uzależnionym świadczą m.in:

- Poradnie odwykowe

- Grupy AA i grupy rodzinne Al - Anon ( grupy wsparcia )

- Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)