PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

W strukturze PCPR funkcjonuje


POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


Orzeczenia o niepełnosprawności

 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół orzeka w sprawach ustalenia niepełnosprawności dziecka do lat 16 oraz ustalenia stopnia niepełnosprawności w stosunku do osób powyżej 16 roku życia.

 

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139,poz.1328)


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162)

 

FORMULARZE DO POBRANIA:

 

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (Plik PDF Rozmiar 63 KB)

Wniosek o wydanie orzeczenia do ulg i uprawnień (Plik PDF Rozmiar 65 KB)

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (Plik PDF Rozmiar 63 KB)

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (Plik PDF Rozmiar 63 KB)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (Plik PDF Rozmiar 62 KB)

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)