PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaUtworzenie strony współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


STRONA DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH


Witamy Państwa na stronie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

 
 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem i jego dynamicznym wzrostem
zostaje znacznie ograniczona możliwość osobistego załatwienia spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Środzie Wielkopolskiej
.     
                                                                                                                                                                                                

Prosimy o kontakt z pracownikami w pierwszej kolejności telefoniczny i e-mailowy.

1. Sprawy załatwiane są  w godzinach pracy jednostki:
    - w poniedziałki od 8.00 do 16.00
     - od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.
 
    pod nr tel. 61 287 06 40 wew. 101 – Punkt Obsługi Klienta
    pod nr tel. 61 287 06 40 wew. 102 – Sekretariat
    pod nr tel. 61 287 06 40 wew. 105 – Sekcja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dofinasowanie
                                                               do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny
                                                               oraz likwidacji barier)
    pod nr tel. 61 287 06 40 wew. 106 – Sekcja Wsparcia Dziecka i Rodziny,
    pod nr tel. 61 287 06 40 wew. 107 – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
                                                               (wydawanie orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji osób
                                                               niepełnosprawnych)
    pod nr tel. 61 287 06 40 wew. 108 – Sekcja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (doradca ds. osób
                                                               niepełnosprawnych, dofinasowanie uczestnictwa w turnusie
                                                               rehabilitacyjnym,
program „Aktywny samorząd”, inne programy PFRON)                                                                                                                                                                                                        

   
W celu kontaktu osobistego zalecane jest ustalenie telefoniczne terminu i godziny wizyty
    z pracownikiem jednostki.
     
                                                         
   
    kontakt e-mailowy:

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

    Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


2. W Centrum Informacji w wyznaczonym miejscu można  pobrać druki wniosków.
    Wypełnione wnioski oraz wszelkie
dokumenty w sprawach załatwianych przez jednostkę
    należy złożyć do wystawionej skrzynki.

3. Wszystkie sprawy można załatwiać również za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej,
    telefonicznie lub przez e-PUAP.

4. Posiedzenia składów orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
    do odwołania
odbywają się bez osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej lub dziecka
    i jego przedstawiciela ustawowego
wówczas, gdy lekarz orzecznik uzna złożoną dokumentację
    medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia.

5. Klienci w trakcie wizyty w jednostce zobowiązani są do:
 – zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki albo przyłbicy ochronnej oraz odsłonięcia twarzy
    w celu identyfikacji na prośbę pracownika PCPR,
 – dezynfekcji rąk przy punkcie obsługi klienta w budynku PCPR, w którym dostępny jest płyn do dezynfekcji,
 – zachowania dystansu 2 m od innych osób.

6. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej PCPR,
    a także wywieszone w siedzibie jednostki.


                                                                                                                                                       Bernadeta Staszak
                                                                                           Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                                                                             w Środzie Wielkopolskiej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odznaka honorowa "Primus in Agendo" - Pierwszy w działaniu

dla
Pani  Bernadety Staszak
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkpolskiej.
 

Pierwsi w działaniu


28-06-2017

- Jesteście sprawcami działań, służących ideom polityki społecznej, rynkowi pracy oraz rodzinie -  powiedziała minister Elżbieta Rafalska podczas uroczystości wręczenia odznaki „Primus in Agendo”.

 

Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny. Primus in Agendo oznacza po łacinie Pierwszy w działaniu. Łącznie przyznano 51 odznak.

 

- Głęboko doceniam zaangażowanie, profesjonalizm i twórcze podejście wszystkich wyróżnionych – mówiła minister Rafalska. – Staracie się być wszędzie tam, gdzie jesteście potrzebni. Nie szczędzicie sił i prywatnego czasu, żeby służyć drugiemu człowiekowi i społeczeństwu.

 

Odznaka jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego,  najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. Została ustanowiona przez Radę Ministrów w 2015 r. Do jej nadawania upoważniony został Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  który nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego, posła lub senatora, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej, terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego.

 

Odznaki wyróżnionym wręczyli podczas uroczystości, która odbywała się po raz pierwszy, minister Elżbieta Rafalska i sekretarz stanu Stanisław Szwed.


 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)